Home / Dịch Lý / Dịch Lý Học Đại Cương / Bài 1: Cách Đọc Sách Theo Phương Pháp Của Khoa Dịch Lý-Dịch Lý Học Đại Cương

Bài 1: Cách Đọc Sách Theo Phương Pháp Của Khoa Dịch Lý-Dịch Lý Học Đại Cương

Ước mong phương pháp này sẽ thích hợp cho các bạn ưa thắc mắc và phát minh.

(1) Đọc đại cương

Mục đích dễ hiểu:
• Đọc dàn bài
• Đọc toàn quyển sách

(2) Đọc chi tiết

Mục đích để nhập tâm:
• Đọc kỹ từng chữ, đoạn
• Đọc lại nhiều lần một chữ, đoạn
• Đọc bằng cách “nhơi” để tiêu hóa, có thêm phát kiến mới

(3) Trình bày các điều đã thu thập được

Mục đích để chứng tỏ trình độ tiến hóa của tư tưởng

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

dich-ly-hoc-dai-cuong

Bài 19: Quái Lý Liên Quan Sơ Giải (Phần 2)

QUÁI LÝ LIÊN QUAN (4) Đại để trong nhân quần xã hội chỉ có sự …