Home / Dịch Lý / Dịch Lý Học Đại Cương (page 2)

Dịch Lý Học Đại Cương

Bài 12: Phép Lập Quái-Dịch Lý Học Đại Cương

phep-lap-quai

PHÉP LẬP QUÁI Phàm muốn lập Quái thì không cứ số nhiều ít, cứ lấy số 8 làm gốc (Bát Quái). Nếu trừ mãi cho số 8 mà còn thừa, lấy số đó làm Quái. Còn như số thừa là …

Read More »

Bài 11: Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường

dong-tinh-cong-thuc-huu-thuong

ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC HỮU THƯỜNG: Tức là gồm cả tai nghe, mắt thấy, trí hiểu và tâm tư. Ví dụ: - Tai nghe người ta nói năm gì, tháng gì, ngày mùng mấy - Mắt thấy là sáng tối, ngày đêm, lồi lõm, lớn bé

Read More »

Bài 10: Áp Dụng Động Tĩnh Công Thức Bất Thường

dong-tinh-cong-thuc-bat-thuong

ÁP DỤNG ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC BẤT THƯỜNG (Tức là vô thường nhân mắt thấy) Bất thường: bỗng nhiên bữa nọ bạn nhìn một sự, một vật, một việc, bất cứ cái gì mà lòng bạn cảm xúc chú ý. Có …

Read More »

Bài 9: Nhân Cơ-Dịch Lý Học Đại Cương

nhan-co

Đây là bất đắc dĩ tôi xin nói sơ qua về nhân cơ để các bạn có một ý thức rõ rệt trên phương diện Tiên Thiên triết lý và Lý Số Học, xin các bạn thông cảm cho vậy. Nhân cơ, khi các bạn có cảm xúc tức là siêu tần số lý trong bạn rất hợp với thiên cơ, thiên diện nào đó.

Read More »

Bài 4: Âm Dương Với Các Thể Hiện (P2)

am-duong-voi-cac-the-hien-1

Trong kiếp sống, ta cùng với muôn loài vạn vật, tất cả có cái sống động của ta, đi đi, lại lại cùng với muôn triệu ức sống động khác quanh ta, có thể qui tụ vào trong lặng lẽ và thầm …

Read More »

Bài 4: Âm Dương Với Các Thể Hiện (P1)

am-duong-voi-cac-the-hien-1

Sau các phần suy lý và diễn tả về sự tạo lập Vũ Trụ, lượt qua trên 8 Định Lý, Đinh Luật có 64 hệ thống Âm Dương, với nhiều lần “dừng chân” ở các trạm Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh khoảng Không Hoàn Toàn Không biến thể (cùng Cực tắc biến), rồi lại bắt đầu tiếp tục trở lại một tiến trình khác

Read More »

Bài 8: Đại Khái Về Động Tĩnh Công Thức

dong-tinh-cong-thuc

Tất cả mọi công thức đều qui về Tạo Hóa, tức là khi thiên cơ máy động, thiên lý máy động là thuộc về siêu tần số lý máy động. Vậy làm sao các bạn có thể nhận biết được thế nào là thiên cơ máy động vì nó là hữu thường mà lại cũng là vô thường?

Read More »

Bài 7: Tiên Thiên Triết Lý & Lý Số Học

tien-thien-triet-ly-va-ly-so-hoc

Sau khi các bạn đã hội lý được Bát Quái qua trên vạn loại, bây giờ các bạn đã hiểu rõ Kiền chẳng phải là Thiên, Khôn chẳng phải là Địa. Các chữ Thiên, Địa, Thủy, Hỏa, Sơn, Trạch, Lôi, …

Read More »

Bài 6: Hậu Thiên Luận Tiên Thiên

hau-thien-luan-tien-thien

Nay chúng ta là con người thuộc về phạm vi Hậu Thiên, cõi hữu ; bất cứ hữu khí, hữu tính, hữu thần, hữu sắc, hữu chất, hữu thể đều là Hậu Thiên, dầu linh động đến đâu cũng là Hậu Thiên, là cõi hữu như điện, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, gió, mây, nước, lửa, quả đất, loài người, chim muông, cầm thú, côn trùng, cỏ cây đều là Hậu Thiên ôm ấp Tiên Thiên ví như là bông trái của Tiên Thiên vậy.

Read More »

Bài 5: Lý Số Là Gì?

ly-so-la-gi

Lý Số nghĩa là không có số mấy, mà nó là tất cả các số trên mỗi vật, mỗi sự khác. Nếu người đời có luận là số mấy trên các sự thể, thì đó là lý do cập luận …

Read More »