Home / Dịch Lý (page 2)

Dịch Lý

Dịch Lý là gì?

Dịch lý là lý lẽ biến hóa tuy vô hình nhưng có mặt ở khắp mọi nơi người xưa nói: “Thần vô phương, nhị dịch vô thể” (Thần không có phương sở, Dịch không có bóng hình). Thần không ở phương nào cả mà thần ở khắp mọi nơi. Thần không làm gì cả mà Thần làm tất cả mọi việc. Cũng như Dịch không là gì cả mà Dịch là cái gì đó nên Dịch là tất cả

Tiền Nhân đã định nghĩa:” Dịch, biến dịch dã. Biến dịch, bất dịch dã (Dịch nghĩa là biến dịch. Cái lẽ Biến Dịch thì bất dịch)= tất cả đều đổi thay, trừ LÝ ĐỔI THAY ( Dịch Lý) thì không bao giờ thay đổi.

Tiền Nhân còn bảo hãy tìm LÝ DỊCH trong mối quan hệ tương tác âm dương.

Bài 7: Phép Tắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Đây là phép chúng ta dùng xài: Thần vô Phương, Dịch vô Thể 2. Muốn vậy, chúng ta phải am tường số thứ tự có tính chất triết lý như sau: a. Lý ý tượng Dịch là vấn đề …

Read More »

Bài 6: Phép Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

Bài mẫu về phép kiểm soát 1. Tự mình có tham dự, có chứng kiến và liền phải ghi nhớ câu chuyện ấy. Tốt nhất và phải ghi vội vắn tắt câu chuyện vào sổ bỏ túi. Ghi vội là …

Read More »

Bài 5: Phương Pháp Để Tiến Bộ Trên Bước Đường Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

13. Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý là mục tiêu tối hậu của Dịch học sĩ. Muốn được vậy, nhất định phải có phương pháp (bí phép). Phương pháp là con đường DUY NHẤT đưa ta tới mục tiêu mà ta …

Read More »

Bài 3: Chỉ Có Âm Dương Vô Toàn Vô

7.Kể từ Siêu Siêu Nhiên tiến đến Siêu Nhiên rồi tiến đến Hiển Nhiên… Chuyện ấy tất nhiên và dĩ nhiên như vậy rồi cũng không thể sửa đổi được nữa, nghĩa là Thiên Địa Quỷ Thần cũng phải tuần tự, …

Read More »

Bài 2: ĐỨC TÁNH của THẦN THÔNG TRI và THẦN TRI HÓA

1.Những Đức Tánh này được và bị chúng tôi định ý nghĩa, lý giải về căn gốc và qui luật của nó khá đầy đủ trong quyển Văn Minh Dịch Lý Việt Nam tập I. Ở quyển này, nhằm giúp …

Read More »

Bài 18: Lý Số – Số Số – Tượng Số

Trên bước đường đi truy tầm Chân Lý (lẽ thật) muốn biết rõ được lẽ thật ở khắp mọi nơi, đời nối đời, kiếp nối kiếp, thời chúng ta phải vào đường Lý học truy nguyên vận dụng khả năng …

Read More »

Bài 17: Đức Tính Tình Ý

Nói cho để đa số dễ theo dõi: Đức Tính Tình Ý của Vũ Trụ muôn đời và khắp nơi chỉ là: Đức là: Manh Nha, là để chỉ về Ẩn. Tính là: biến hóa, là để chỉ về Hiện. …

Read More »

Bài 16: Hiện Thân Đồng Nhi Dị

Yếu Lý Âm Dương Đồng Nhi Dị giống mà hơi khác được cố gắng trình bày: Người ngồi, 2 mắt nhắm nghiền, tượng trưng cõi âm u, tịch mịch, trong khi 2 bàn tay úp chụp vào đầu gối và …

Read More »

Bài 15: Phần Ý Thức

Chương 1: Ý thức về ý nghĩa của ba danh từ Biến hóa Biến động Biến đổi TIẾT 1   CHIỀU HƯỚNG TIÊN THIÊN: TỪ VÔ ĐẾN HỮU   Ý thức rằng: Biến hóa: chúng ta nên hiểu danh từ …

Read More »

Bài 14: Phần Nhận Thức

Chương 1: Quan niệm về vạn vật hữu tình Các nhà Âm Dương học Việt Nam có tình ý  như sau:   Chúng tôi quan niệm rằng: Vũ Trụ Vô Hữu biến động là sức mạnh vô cùng mạnh. Biến …

Read More »