Home / Dịch Lý (page 3)

Dịch Lý

Dịch Lý là gì?

Dịch lý là lý lẽ biến hóa tuy vô hình nhưng có mặt ở khắp mọi nơi người xưa nói: “Thần vô phương, nhị dịch vô thể” (Thần không có phương sở, Dịch không có bóng hình). Thần không ở phương nào cả mà thần ở khắp mọi nơi. Thần không làm gì cả mà Thần làm tất cả mọi việc. Cũng như Dịch không là gì cả mà Dịch là cái gì đó nên Dịch là tất cả

Tiền Nhân đã định nghĩa:” Dịch, biến dịch dã. Biến dịch, bất dịch dã (Dịch nghĩa là biến dịch. Cái lẽ Biến Dịch thì bất dịch)= tất cả đều đổi thay, trừ LÝ ĐỔI THAY ( Dịch Lý) thì không bao giờ thay đổi.

Tiền Nhân còn bảo hãy tìm LÝ DỊCH trong mối quan hệ tương tác âm dương.

Bài 13: Phần Dẫn Nhập Vũ Trụ Vô Hữu Biến Hóa (Lý Dịch – Dịch Lý)

Chương 1:    Định nghĩa   Vũ: tám phương trên dưới gọi là Vũ, là tỏa ra mọi phương hướng.   Trụ: xưa qua, nay đến gọi là Trụ, nghĩa là biến động trong phạm vi chu kỳ.   Vô: …

Read More »

Bài 12: Trí Tri Ý Thời, Đệ Nhiên Sinh

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người   TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI   01 LÝ HỘI TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU NGHĨA LÝ 02 08 HỘI LÝ TRƯA …

Read More »

Bài 11:Nối Tiếp Vấn Đề Dịch Lý Hóa

Dịch Lý Hóa trên hiện thân xã hội loài người: Đạo Lý Khoa Học – Khoa Học Đạo Lý.   Đạo Cực làm cho con người mạt pháp nào thì tự biết lo phục pháp đó.   Đạo Lý Hóa …

Read More »

Bài 10: Biện Minh Chân Lý Trí Tri Cơ Cấu Tượng Hình Hài Thanh Hội Ý Hội Lý

Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức Cấu Tạo Hóa Thành ra Trí Tri Cơ Cấu, tức là tự nó, nó đã làm thành ra Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng, hóa thành ra có Tượng Hình Hài Thanh để cho …

Read More »

Bài 9: Xã Hội Âm Dương Siêu Hiển Hiển Siêu – Sinh Sinh Hóa Hóa Hư Như Cực – Cực Như Hư Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức

Vô Cực là Âm Dương Vô Toàn Vô, là Đức Tính tự biết Cực Không, được hiểu như là Không Hoàn Toàn Không hết trẻ đến già: Cực Không là Đạo Tiên Quyết khắp nơi.   Bởi đó cho nên …

Read More »

Bài 8: Lý

Lý là lý lẽ của Trí Tri, Ý (định ý nghĩa của Việt Nam Dịch Lý Hội).   Vậy Trí Tri, Ý có bà con với Lý.   Cho nên chỉ có một ngõ duy nhất để về được Lý, …

Read More »

Bài 7: Nguyên Lý Của Mọi Nguyên Lý

  Nguyên Lý của mọi Nguyên Lý tức là Hóa Thành của mọi Hóa Thành (Lý Thành). Đó là: Phép lạ của mọi Phép lạ (phép này rất khó, bất đắc dĩ mới sử dụng). Đó là: Phép tắc của …

Read More »

Bài 6: Thời Đàm

  Lý do có kỷ nguyên mới: Việt Nam khai mở kỷ nguyên mới tại miền nam Việt Nam   Chất vấn: động cơ nào thúc đẩy, hay là tự riêng ý cá nhân? Phúc đáp: định nghĩa Kỷ là …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 5)

Hỏi: ở những ví dụ về Đạo Cực cụ thể (a, b, c trong đoạn 11) thuộc về chuỗi Lý Hóa Thành, thuộc về đường đi dĩ nhiên, tạm ví như là những mấu chốt nối kết theo đường diễn …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 4)

Hỏi: xin cho ví dụ về Đạo Cực cụ thể   Đáp: Đạo Cực cụ thể tức là đường đi dĩ nhiên   Ví dụ: đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa (Đạo Cực cụ thể) cho phần đơn giản …

Read More »