Dịch Lý Việt Nam Là Gì ?

                               Tóm Lại Theo Tôi

        DỊCH LÝ VIỆT NAM LÀ …

(Trích Diễn Đàn Dịch Lý Việt Nam số 04)

Một môn khoa học về Chân lý, với yếu lý là Đồng Nhi Dị. Từ yếu lý này truy nguyên ngược trở về nguồn gốc của Lý Trí Tánh và phát hiện được trạng thái Không Hoàn Toàn Không. Đó là một trạng thái mà chỉ có Lý Trí Tánh là mom mem tới được.

Lại nữa …

Dịch Lý Việt Nam không phải là một tôn giáo, một tổ chức … không hoạt động vì danh lợi tình. Vậy Dịch Lý Việt Nam có cần phải thách thức với thiên hạ hay không? Làm như vậy để làm gì?

Lại nữa…

DLVN là môn chân thật học rất vô tư, không thiên vị, không cần phải có sự tôn thờ, không cần phải có niềm tin. Nếu có điều gì không phải là chân lý thì chắc chắn sẽ bị các nhà Dịch học bỏ qua, thử hỏi như vậy thì làm gì có sự cả nể mà không dám sửa sai để làm lệch lạc mục đích của môn khoa học này. Vậy Dịch Lý Việt Nam có cần phải mặc nhiên chấp nhận một điều gì đó một cách mù quáng không?

Lại nữa …

Chữ Không trong Dịch Lý Việt Nam vừa mang nghĩa phủ định vừa mang nghĩa xác định. “Không Có” được dùng để phủ định cho “Có” và “Không Có” cũng được dùng để xác định cho “Có”. Ví dụ: không có cái “Không” thì dựa vào đâu để đối chiếu mà xác định là “Có”? 

 

Lại nữa …

Dịch Lý Việt Nam là môn khoa học về chân lý, mà đã là khoa học thì phải rõ ràng minh bạch. Nếu cố tình dùng các thuật ngữ mơ hồ thì có nghĩa là đang cố che đậy cái gì đó không phải là chân lý. Như vậy thử hỏi Dịch Lý Việt Nam có còn đáng là môn chân thật học nữa không?

Lại nữa …

Khi vào cuộc chơi thì phải hiểu luật chơi. Cũng vậy khi nói đến

Không Hoàn Toàn Không có nghĩa là đang đi vào phạm vi lý giới, không thể miễn cưỡng đem những sự kiện, dữ liệu thuộc phạm vi khác mà chứng minh cho sự tồn tại của Không Hoàn Toàn Không được.

Lại nữa …

  Tâm Thanh Dịch Học Sĩ           

  NGUYỄN CHÂU NGỌC

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thư Mời Tham Dự – Lễ Tưởng Niệm Chư Vị Tổ Năm 2023

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống cao quý của người Việt Nam, theo tinh …