Home / Dịch Lý / Bài 12: Trí Tri Ý Thời, Đệ Nhiên Sinh

Bài 12: Trí Tri Ý Thời, Đệ Nhiên Sinh

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01 LÝ HỘI TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU NGHĨA LÝ 02
08 HỘI LÝ TRƯA – TRƯA ……… CHIỀU Ý NGHĨA 03
07 Ý HỘI SÁNG ……………….. TỐI – TỐI NGHĨA CHỮ 04
06 MINH NGHĨA SÁNG – SÁNG ……… KHUYA TỐI NGHĨA 05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01 KIÊU HÙNG TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU SA LẦY 02
08 HÀNH QUÂN TRƯA – TRƯA ……… CHIỀU CỐ THỦ 03
07 HÙNG BINH SÁNG ……………….. TỐI – TỐI ĐƯỜNG MẪU 04
06 CHIÊU BINH SÁNG – SÁNG ……… KHUYA TÁN LẠC 05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01 CHÂN TRUYỀN TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU KẾ TRUYỀN 02
08 CHÁNH TRUYỀN TRƯA – TRƯA ……… CHIỀU TÁ TRUYỀN 03
07 THÔNG TRUYỀN SÁNG ……………….. TỐI – TỐI TUYÊN TRUYỀN 04
06 PHỤC TRUYỀN SÁNG – SÁNG ……… KHUYA THẤT TRUYỀN 05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01 VĂN MINH TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU VĂN HÓA 02
08 CHỦ XƯỚNG TRƯA – TRƯA ……… CHIỀU HƯỚNG NGOẠI 03
07 TÁC TẠO SÁNG ……………….. TỐI – TỐI TỐI ĐỜI 04
06 PHỤC CĂN SÁNG – SÁNG ……… KHUYA MẤT GỐC 05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01 QUÍ GIÁ TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU MẠO GIÁ 02
08 GIÁ TRỊ TRƯA – TRƯA ……… CHIỀU LẦM GIÁ 03
07 ĐỊNH GIÁ SÁNG ……………….. TỐI – TỐI LOẠN GIÁ 04
06 GIÁ CHỪNG SÁNG – SÁNG ……… KHUYA MẤT GIÁ 05

 

Không có quân xâm lăng thì tốt – nhanh xấu – chậm

 

Có quân xâm lăng xen vào thì tốt – chậm xấu nhanh

 

 

Dịch Lý Sĩ                                                                                                          Biên soạn

XUÂN PHONG                                                                                                CAO THANH

 

 

 

 

 

 

 

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Dịch Học Đường Tâm Thanh Chia Buồn Cùng Gia Đình Anh Trần Văn Đậm

  Tin buồn: Anh Trần Văn Đậm sinh năm 1962, nguyên quán ấp 1, xã …