Home / Dịch Lý / Bài 10: Biện Minh Chân Lý Trí Tri Cơ Cấu Tượng Hình Hài Thanh Hội Ý Hội Lý

Bài 10: Biện Minh Chân Lý Trí Tri Cơ Cấu Tượng Hình Hài Thanh Hội Ý Hội Lý

  • Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức Cấu Tạo Hóa Thành ra Trí Tri Cơ Cấu, tức là tự nó, nó đã làm thành ra Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng, hóa thành ra có Tượng Hình Hài Thanh để cho loài người hội ý – ý hội và hội Lý – Lý hội giữa xã hội loài người.

 

  • Sự lao công của Âm Dương Trí Tri, Ý Thức: tự thân nó phải biến hóa, biến động, biến đổi từ: Siêu Siêu Hiển đến Siêu Hiển đến Hiển hiện đến xuất hình, lộ hình, xuất thanh ư ngoại, bởi lẽ đó cho nên ngày nay chúng ta mới thấy có văn ngôn chữ nghĩa để mà đọc hoặc nói năng giao dịch được với nhau, viết lách cho nhau, bộc lộ gởi gấm được ý mình cho muôn phương thiên hạ, và hơn nữa cũng có thể để lại ý mình truyền ý của mình được phần nào qua trên văn ngôn chữ nghĩa, nghĩa lý, lưu được ý niệm của mình cho nhân ý hậu lai trước khi mình chết – sống đi vào thế giới khác.

 

Thế hệ hậu lai tiến lên chỉ là vấn đề trí kế tiếp trí, tri kế tiếp tri, ý kế tiếp ý, hành kế tiếp hành, nghiệp dịch kế tiếp nghiệp dịch mà thôi chớ không có gì lạ nữa cả. Chung cuộc động tĩnh thế ấy là công cuộc tiến hóa chung trong cuộc thế nhân quần xã hội muôn đời trong Vũ Trụ Vô Hữu đó vậy.

 

  • Bước lao công mầu nhiệm của Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức Cấu Tạo Hóa Thành ra Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng, Tượng Hình Hài Thanh Hội Ý Hội Lý

 

Lý lẽ Âm Dương Trí Tri, Ý Thức        Hóa Thành                 Cực Siêu Hiển Hiển Siêu

 

a)LÝ LẼbiến hóa lao công bước thứmộtSiêu siêu hiển khởi dứt dứt khởi
b)LÝ TỰ…………………………haiVết điểm lợt đậm đậm lợt
c)LÝ TỪ…………………………baMờ ảo nhỏ to to nhỏ
d)LÝ NGỮ…………………………bốnUyển chuyển cong ngay ngay cong
e)LÝ NGÔN…………………………nămHiển linh ngắn dài dài ngắn

 

Âm Dương Trí Tri, Ý Thức biến hóa Tượng Hình đã xong, dưới đây là Hài Thanh

a)LÝ XƯỚNGbiến hóa lao công bước thứsáuSiêu siêu thanh khởi dứt dứt khởi
b)LÝ Ý…………………………bảyHơi khí yếu mạnh mạnh yếu
c)LÝ TRI…………………………támThoát biến trong ngoài ngoài trong
d)LÝ TRÍ…………………………chínVang dội trầm bổng bổng trầm
e)LÝ HỘI…………………………mườiNhặt khoan tiêu trưởng trưởng tiêu

 

Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức cứ mãi mãi biến hóa biến động, biến đổi từ Siêu Siêu Hiển đến Siêu Hiển đến Hiển Hiện để thỏa mãn nhu cầu cho chính nó… Đức Tính Âm Dương Trí Tri, Ý là Vô Cực Tánh sẵn có ở khắp mọi nơi, sẵn có khắp châu thân cũng như khắp tự thân của mỗi người, bất chấp không gian, thời gian, bất kể tới yếu linh thiêng hay kém linh thiêng Siêu Hiển Hiển Siêu gì cũng bị nó ngự trị.

 

  • Âm Dương Tiên Hậu Thiên ———–                    Tiên Hậu Thiên Hóa Thành

Trí Tri, Ý Thức                          hóa thành                   Tượng Hình Hài Thanh

 

a)Khởi dứt vạch vẽ cong ngayNÉT(mờ tỏ)Hiện ra
b)Cong ngay nối dính nhauTỰ(chữ)Một chữ cái
c)Chữ cận kềTỪ(lời)hai chữ cái ghép lại
d)Lời hiệp lời cho trọn đủNGỮ(ý nghĩa)hai chữ với bất kể chữ nào
e)Ý nghĩa tán trợ ý nghĩaNGÔN(nghĩa lý)ban nghĩa lý lẫn cho nhau

 

Âm Dương Trí Tri, Ý Thức hóa thành Tượng Hình đã xong, dưới đây là phần Hài Thanh

a)Biến động xuất ý ra ngoàiXƯỚNG(âm thanh)động vang nhỏ to gần xa
b)Ý giao du bất kể nơi chốn thờiHỘI Ý(giao động)va chạm ý người thu phóng
c)Trí-ý-tính-thần-sắc-chất-thể-hìnhÝ HỘI(cảm xúc)riêng tư hiểu biết ít nhiều
d)Trí Tri Ý chuỗi Âm DươngHỘI LÝ(trước sau)hóa thành đồng bất đồng ý
e)Nhất lý nhất luậtLÝ HỘI(kết tụ)nhiên sinh vô hữu lý

 

  • Linh thiêng Thần Lực ít người biết đến, Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức làm việc gì hồi nào không người hay, Âm Dương Trí Tri, Ý Thức cứ mãi mãi Cấu Tạo Hóa Thành này kia, kia nọ trong Luật Cấu Tạo Hóa Thành (Tạo Hóa) bất kể con người và mọi Vô Hữu có biết đến hay chưa biết đến thì cũng mặc, bởi vì Âm Dương Trí Tri, Ý Thức đã tròn bổn phận không giây phút ngừng nghỉ: lao công từ siêu siêu đến hiển hiện rồi lại lao công từ hiển hiện đến siêu siêu Bộ Mặt mới, để cho người đủ dịp nhìn biết về quyền năng Cấu Tạo Hóa Thành (Tạo Hóa).
  • Cơ nghiệp Tạo Hóa đã dẫy đầy trong khắp Vũ Trụ Vô Hữu như là Lý – Đức – Tính – Thời – Thần – Khí – Tình – Thanh – Sắc – Chất – Thể – Hình để cho người đời có thể nhân đó mà hiểu biết được tư năng tự tánh sẵn có trong mỗi Siêu Hiển Hiển Siêu vật. Mỗi tư năng tự tánh là Đức Tánh biết. Biết gì? Là Đức Tánh biết hóa ra, biết trở nên, biết hóa thành ra Âm Dương Âm hoặc Dương Âm Dương, tức là biết trở thành thế này, thế khác, thế nọ, thế kia đó vậy.
  • Đức Tánh biết là Đức Tánh Trí Tri, Ý. Nay kỷ nguyên Liên Hành Tinh là Trí Tri Cơ Cấu, tiết lộ Trí Tri Cơ Cấu Tượng Hình Hài Thanh của xã hội loài người hiện nay đang tiến tới bước đó đó vậy: đang tiến tới Vũ Trụ Đạo, Vũ Trụ Ngữ, Trí Tri Cơ Cấu, nhịp cầu huyền vi hiển hiện của khắp mọi mặt mọi ngành Âm Dương tức mọi mặt Đạo Lý Khoa Học, Khoa Học Đạo Lý trong nhân thế đó vậy.

 

Tóm lại: mọi việc xảy ra trong Vũ Trụ Vô Hữu đều do Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức làm ra cả, nhưng vì đa số nhân loại đang mờ mịt hoặc đang chưa hiểu biết rõ ràng về điều đó, vì vậy cho nên cứ nhắm người mà oán thù và trả thù ngày càng sâu rộng ác độc cay nghiệt quá đổi đó vậy.

 

KỶ NGUYÊN LIÊN HÀNH TINH NĂM THỨ MƯỜI MỘT

Ất Mão, Quý Thu, Nhâm Dần Nhật, Tị Thời (19) tức 23-10-1975

—{–

Trích Vấn Đề Lý Học (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thư Mời Tham Dự – Lễ Tưởng Niệm Chư Vị Tổ

THƯ MỜI THAM DỰ – LỄ TƯỞNG NIỆM CHƯ VỊ TỔ Theo truyền thống uống …