Home / Dịch Lý / Âm Dương Lý Số-Dương Âm Số Lý / Bài 3: Chỉ Có Âm Dương Vô Toàn Vô

Bài 3: Chỉ Có Âm Dương Vô Toàn Vô

7.KtSiêu Siêu Nhiên tiến đến Siêu Nhiên ri tiến đến Hin Nhiên…

Chuyn y tt nhiên và dĩ nhiên như vy ri cũng không thsa đổi được na, nghĩa là Thiên Địa QuThn cũng phi tun t, trt tự đi trong cái nhiên đó.

8. Rng mi cái nhiên phi được và btiến thoái hóa trong nguyên lý tuyt đối đó.

Vy quá rõ ràng rng hin nhiên là chcó Âm Dương Vô Toàn Vô, tc Không Hoàn Toàn Không Cc (Vô Cc). Nó được và bcác nhà Âm Dương hc Vit Nam đặt tên là: Đức Thn
Minh Th
n Thc. Ct ý để ám chvkhi đầu ca lý lmtti sáng trong phm vi Trí Tri, Ý. Kế đó m mát nóng lnh ca Trí Tri, Ý, tc nóng táng, ngui bình tĩnh … Nhiên hu mi nói đến sm gió, nước la, mư nng, tc Trí Tri, Ý tượng hình hài thanh.

9. Lc lượng này hot động trong con người, thi nó làm cho ta biết biết, biết hiu, biết không hiu, biết không biết hóa ra thế này, thế n, thế kia và biết hóa ra thế này, thế n, thế kia. Tt thy chlà Nhiên Sinh Biến Hóa Hóa Thành, gi là Đệ Nhiên Sinh Hóa Sinh Thành.

Con người li dng Đức Tính Nhiên Sinh Hóa Thành do tri đất phú bm cho (sn có) ở trong muôn vt, mà người đời gi là Nhiên Sinh muôn vt.

10. Chính vì vy, mà knguyên Liên Hành Tinh phi đặt tên đổi tên cho nó, để xng danh vđức tài ca nó. Cho nên thay vì siêu linh thtrong khí th, loãng th, st đặc th, do dai và cng rn th, đang sn có trong con người sng động, sinh linh động.

Ta thy chúng tcó đặc tính hơi hơi khác trong chính tthân nó, luôn luôn là như vy. Vì vy, cho nên phi đổi tên, đổi danh nó nhiu ln, nhhu để cho đọc giddàng nhn thc vsinh linh động ca nó. Nào là Đức Thn Minh Thn Thc hot động, mà tài năng ca nó là Thn Thông Tri cùng vi khnăng ca nó chính là Thn Tri Hóa.

Âm Dương Thn này khi giao du, giao dch vi Âm Dương Thn kia… tài đức vgiao dch ca chúng, danh gi là Thn Hot Bác Biến Thông, mà gi tt là Thn Hot Biến.

11. Các Thn này, giao dch, biến dch, danh gi là Thn Tri Hóa (tc khnăng tthân ca Thn). Dĩ nhiên, nó sthin vâm dương hoc dương âm, thành ra cái lý lxng hp ít nhiu sao đó vi muôn vt. Đó là lúc Thn Trí phi hp hóa thành, để thành ra cái lý, cái tình thế nào đó.

Thn ý ca người đời thường vng động (kém vô tư, thiên lch chp ý, nghiêng ngã, …) cũng ti bi Trí Tri, Ý nghe, Trí Tri, Ý thy, Trí Tri, Ý smó, va chm ra sao đó, ri nghiêng nng theo ltai tht, mt tht đem vcho trí tht ca mình hiu biết … mà hóa ra kém vô tư. Thn ý sdĩ kém vô tư là do Thn thân xác ln lướt hơn lên.

12. Hvô tư là chính lý, đúng lý, đúng ý biến hóa lut, Thn trí ln hơn Thn thân xác, mt ln na lúc này bị đổi danh là Thn linh hot, tc shot động hết sc linh nghim ca Trí Tri, Ý Thc, gi tt là linh ý. linh ý thi tc linh ng, linh nghim như thn, gi tt là Thn linh.

Vy Thn linh có nghĩa là tTrí Tri, Ý thm khen vtài đức ca Thn Thc Đức Thn Minh chí công vô tư nên được và bchnh lý trong nht lý là Âm Dương Lý trong nht lut là Biến Hóa Lut.

Thn linh điu khin thn khu xut âm thanh ra ti tn bên ngoài (Trí Tri, Ý xut hình ư ngoi) hết sc chính lý chính xác đến độ không ngờ được.

Llùng thay! Mu nhim thay cho tài đức ca Thn đó vy. Hễ vô tư là Thn Minh đang điu khin thn khu xut âm thanh ư ngoi, đúng cho cquá khhin hu, hin ti và tt nhiên đúng cho ctương lai.

Nếu kém vô tư, tc vng động, thì skhông làm sao chính xác vi mi loài, mi vt, mi vitrong xã hi loài người, xã hi Vũ TrVô Hu, tc không ăn nhp, ăn khp gì vi Biến
Hóa Lu
t (kém vô tư), … và kém vô tư ấy vn đi ti Biến Hóa Lut.

Người đời gi là đi trong truông đêm ca tri đât.. còn đi hòa nhp, ăn khp vi Biến Hóa Lut (vô tư), người đời gi là thun thiên gitn, thuận thiên hành đạo, tc lng nghe thiên ý mà hành động theo Đức Thn Minh chí công vô tư.

 

  Dch Lý Sĩ                   Biên son
    XUÂN PHONG     CAO THANH

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Khai Giảng Lớp Dịch Lý Báo Tin (Dịch Lý Việt Nam)

Khai giảng lớp Dịch Báo Tin trình độ cơ bản vào lúc 18:00 ngày thứ …