Home / Dịch Lý / Dịch Lý Học Đại Cương (page 2)

Dịch Lý Học Đại Cương

Bài 15: Phép Nói Dịch Co Giãn Nặng Nhẹ

Học Dịch tức là học về Âm Dương, mà Âm Dương tức như là Động Tĩnh. Khi luận một việc hay muốn hiểu biết một quẻ phải suy phần Động luận phần Tĩnh, suy phần Tĩnh, luận phần Động cũng như một sự vật thì phải có cái vỏ và cái ruột.

Read More »

Bài 14: Lục Hào Lý Sự-Dịch Lý Học Đại Cương

Tiền nhân sợ đời sau khó lĩnh hội về ý nghĩa của Ông Châu Công Đán luận bàn trên mỗi hào của mỗi Quái nên có nói thêm các điều dưới đây, tuy là không hoàn hảo nhưng cũng sáng tỏ được vấn đề cho mỗi phạm vi khác nhau trong 6 hào:

Read More »

Bài 13: Tối Cần Về Phép Nói Dịch-Dịch Lý Học Đại Cương

toi-can-ve-phep-noi-dich

Muốn nói Dịch, trước phải thuộc Quái Nghĩa, do Quái Nghĩa của Dịch Tượng ấy mà suy lý kế đó mới xem xét hào động là hào thứ mấy, rồi coi hào Dương động hóa ra Âm hay hào Âm động biến thành Dương. Thứ phải xét vị trí của hào là Âm cư Dương hay Dương cư Âm hoặc Âm cư Âm hay Dương cư Dương (hào đang động), rồi xét Hưu, Tù, Vượng, Tướng đều là phụ.

Read More »

Bài 12: Phép Lập Quái-Dịch Lý Học Đại Cương

phep-lap-quai

PHÉP LẬP QUÁI Phàm muốn lập Quái thì không cứ số nhiều ít, cứ lấy số 8 làm gốc (Bát Quái). Nếu trừ mãi cho số 8 mà còn thừa, lấy số đó làm Quái. Còn như số thừa là …

Read More »

Bài 11: Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường

dong-tinh-cong-thuc-huu-thuong

ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC HỮU THƯỜNG: Tức là gồm cả tai nghe, mắt thấy, trí hiểu và tâm tư. Ví dụ: - Tai nghe người ta nói năm gì, tháng gì, ngày mùng mấy - Mắt thấy là sáng tối, ngày đêm, lồi lõm, lớn bé

Read More »

Bài 10: Áp Dụng Động Tĩnh Công Thức Bất Thường

dong-tinh-cong-thuc-bat-thuong

ÁP DỤNG ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC BẤT THƯỜNG (Tức là vô thường nhân mắt thấy) Bất thường: bỗng nhiên bữa nọ bạn nhìn một sự, một vật, một việc, bất cứ cái gì mà lòng bạn cảm xúc chú ý. Có …

Read More »

Bài 9: Nhân Cơ-Dịch Lý Học Đại Cương

nhan-co

Đây là bất đắc dĩ tôi xin nói sơ qua về nhân cơ để các bạn có một ý thức rõ rệt trên phương diện Tiên Thiên triết lý và Lý Số Học, xin các bạn thông cảm cho vậy. Nhân cơ, khi các bạn có cảm xúc tức là siêu tần số lý trong bạn rất hợp với thiên cơ, thiên diện nào đó.

Read More »

Bài 4: Âm Dương Với Các Thể Hiện (P2)

am-duong-voi-cac-the-hien-1

Trong kiếp sống, ta cùng với muôn loài vạn vật, tất cả có cái sống động của ta, đi đi, lại lại cùng với muôn triệu ức sống động khác quanh ta, có thể qui tụ vào trong lặng lẽ và thầm …

Read More »

Bài 4: Âm Dương Với Các Thể Hiện (P1)

am-duong-voi-cac-the-hien-1

Sau các phần suy lý và diễn tả về sự tạo lập Vũ Trụ, lượt qua trên 8 Định Lý, Đinh Luật có 64 hệ thống Âm Dương, với nhiều lần “dừng chân” ở các trạm Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh khoảng Không Hoàn Toàn Không biến thể (cùng Cực tắc biến), rồi lại bắt đầu tiếp tục trở lại một tiến trình khác

Read More »

Bài 8: Đại Khái Về Động Tĩnh Công Thức

dong-tinh-cong-thuc

Tất cả mọi công thức đều qui về Tạo Hóa, tức là khi thiên cơ máy động, thiên lý máy động là thuộc về siêu tần số lý máy động. Vậy làm sao các bạn có thể nhận biết được thế nào là thiên cơ máy động vì nó là hữu thường mà lại cũng là vô thường?

Read More »