Home / Dịch Lý (page 7)

Dịch Lý

Dịch Lý là gì?

Dịch lý là lý lẽ biến hóa tuy vô hình nhưng có mặt ở khắp mọi nơi người xưa nói: “Thần vô phương, nhị dịch vô thể” (Thần không có phương sở, Dịch không có bóng hình). Thần không ở phương nào cả mà thần ở khắp mọi nơi. Thần không làm gì cả mà Thần làm tất cả mọi việc. Cũng như Dịch không là gì cả mà Dịch là cái gì đó nên Dịch là tất cả

Tiền Nhân đã định nghĩa:” Dịch, biến dịch dã. Biến dịch, bất dịch dã (Dịch nghĩa là biến dịch. Cái lẽ Biến Dịch thì bất dịch)= tất cả đều đổi thay, trừ LÝ ĐỔI THAY ( Dịch Lý) thì không bao giờ thay đổi.

Tiền Nhân còn bảo hãy tìm LÝ DỊCH trong mối quan hệ tương tác âm dương.

Bài 4: Âm Dương Với Các Thể Hiện (P1)

am-duong-voi-cac-the-hien-1

Sau các phần suy lý và diễn tả về sự tạo lập Vũ Trụ, lượt qua trên 8 Định Lý, Đinh Luật có 64 hệ thống Âm Dương, với nhiều lần “dừng chân” ở các trạm Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh khoảng Không Hoàn Toàn Không biến thể (cùng Cực tắc biến), rồi lại bắt đầu tiếp tục trở lại một tiến trình khác

Read More »

Bài 1: Cấu Tạo Hóa Thành (Đạo Cực)-Vấn Đề Lý Học

Con người đã được và bị Cấu Tạo Hóa Thành ra một hình thể mà đại lược gồm có tỉ như: tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, tay, chân, trí óc, …

Read More »

Vấn Đề Lý Học

sach-van-de-ly-hoc

Mục tiêu tối hậu: để cho người đời có thể lợi dùng Lý Học Âm Dương này mà hiểu biết được về đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa, đường đi dĩ nhiên của muôn loài vạn vật trong muôn đời, khắp mọi nơi và mãi mãi đó vậy.

Read More »

Bài 8: Đại Khái Về Động Tĩnh Công Thức

dong-tinh-cong-thuc

Tất cả mọi công thức đều qui về Tạo Hóa, tức là khi thiên cơ máy động, thiên lý máy động là thuộc về siêu tần số lý máy động. Vậy làm sao các bạn có thể nhận biết được thế nào là thiên cơ máy động vì nó là hữu thường mà lại cũng là vô thường?

Read More »

Bài 7: Tiên Thiên Triết Lý & Lý Số Học

tien-thien-triet-ly-va-ly-so-hoc

Sau khi các bạn đã hội lý được Bát Quái qua trên vạn loại, bây giờ các bạn đã hiểu rõ Kiền chẳng phải là Thiên, Khôn chẳng phải là Địa. Các chữ Thiên, Địa, Thủy, Hỏa, Sơn, Trạch, Lôi, …

Read More »

Bài 6: Hậu Thiên Luận Tiên Thiên

hau-thien-luan-tien-thien

Nay chúng ta là con người thuộc về phạm vi Hậu Thiên, cõi hữu ; bất cứ hữu khí, hữu tính, hữu thần, hữu sắc, hữu chất, hữu thể đều là Hậu Thiên, dầu linh động đến đâu cũng là Hậu Thiên, là cõi hữu như điện, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, gió, mây, nước, lửa, quả đất, loài người, chim muông, cầm thú, côn trùng, cỏ cây đều là Hậu Thiên ôm ấp Tiên Thiên ví như là bông trái của Tiên Thiên vậy.

Read More »

Bài 5: Lý Số Là Gì?

ly-so-la-gi

Lý Số nghĩa là không có số mấy, mà nó là tất cả các số trên mỗi vật, mỗi sự khác. Nếu người đời có luận là số mấy trên các sự thể, thì đó là lý do cập luận …

Read More »

Bài 3: Ký Hiệu Âm Dương

ky-hieu-am-duong

Âm Dương là gì? Âm Dương là hai danh từ tượng trưng để phân biệt chỗ Đồng Nhi Dị của vạn hữu. Âm Dương cũng còn là hai tiếng nêu lên của khoa Động Tĩnh học.

Read More »

Bài 2: Đại Cương-Dịch Lý Học (P3)

Dai-cuong-dich-ly-hoc-tien-trinh-cua-vu-tru

Để cụ thể hóa tiến trình của 8 giai đoạn thành hình Vũ Trụ, chúng ta tạm mượn hình 131 vòng trò để diễn tả ý niệm Cực Tĩnh sinh Động, Cực Động sinh Tĩnh hầu có thể giúp thêm phương tiện cho mọi người theo dõi học tập dễ tiêm nhiễm vào tiềm thức của mình

Read More »

Bài 2: Đại Cương-Dịch Lý Học (P2)

dai-cuong-dich-ly-hoc-dai-cuong

Lý Dịch Bàn Từ Cõi Vô Đến Hữu Vạn vật lúc nào cũng thay đổi, biến hóa và bất cứ thay đổi nào cũng có một nguyên nhân. Nếu nguyên nhân ấy còn do một nguyên nhân khác sinh ra, thì phải ngược dòng nguyên nhân đi lên mãi…

Read More »