Home / Dịch Lý / Vấn Đề Lý Học (page 2)

Vấn Đề Lý Học

Bài 8: Lý

Lý là lý lẽ của Trí Tri, Ý (định ý nghĩa của Việt Nam Dịch Lý Hội).   Vậy Trí Tri, Ý có bà con với Lý.   Cho nên chỉ có một ngõ duy nhất để về được Lý, …

Read More »

Bài 7: Nguyên Lý Của Mọi Nguyên Lý

  Nguyên Lý của mọi Nguyên Lý tức là Hóa Thành của mọi Hóa Thành (Lý Thành). Đó là: Phép lạ của mọi Phép lạ (phép này rất khó, bất đắc dĩ mới sử dụng). Đó là: Phép tắc của …

Read More »

Bài 6: Thời Đàm

  Lý do có kỷ nguyên mới: Việt Nam khai mở kỷ nguyên mới tại miền nam Việt Nam   Chất vấn: động cơ nào thúc đẩy, hay là tự riêng ý cá nhân? Phúc đáp: định nghĩa Kỷ là …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 5)

Hỏi: ở những ví dụ về Đạo Cực cụ thể (a, b, c trong đoạn 11) thuộc về chuỗi Lý Hóa Thành, thuộc về đường đi dĩ nhiên, tạm ví như là những mấu chốt nối kết theo đường diễn …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 4)

Hỏi: xin cho ví dụ về Đạo Cực cụ thể   Đáp: Đạo Cực cụ thể tức là đường đi dĩ nhiên   Ví dụ: đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa (Đạo Cực cụ thể) cho phần đơn giản …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 3)

Hỏi: đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa có tuần tự trật tự không? Có Đệ Nhiên Sinh thành một chuỗi Lý Hóa Thành không?   Đáp: Luật Tuần Tự, Trật Tự của Tạo Hóa hóa thành ra đường đi …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 2)

Hỏi: Cực để làm gì? Mà bất chấp, độc lập với Thiện Ác, thưởng phạt? Đáp: Cực Không để Có, Cực Vô để Hữu, Cực Siêu để Hiển, Cực Có để Không Bộ Mặt mới, Cực Hữu để Vô Bộ …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 1)

Hỏi: Lý Dịch Dịch Lý Hóa là sao? Là gì? Là thế nào? Đáp: Lý Dịch là cái lý lẽ biến hóa tiên quyết, tiên khởi của mọi cái tiên khởi. Có biến hóa Tiên khởi, nhiên hậu mới có …

Read More »

Bài 4: Sự Lợi Ích Của Trí Tri Cơ Cấu

00- Tự nhớ và tự hiểu lại cho rõ TRÍ TRI CƠ CẤU là gì? Là sao? Là thế nào? Đây là tư tưởng mà học viên cần được nhớ lại, để biết rõ cương vị hiện hành của chính …

Read More »

Bài 3: Biến Hoá Luật Là Luật Của Siêu Hình Và Hữu Hình

bien-hoa-luat-la-luat-cua-sieu-hinh-va-huu-hinh

Luật Âm Dương Đồng Nhi Dị Giống mà hơi hơi khác biến hóa từ Siêu đến Hiển. 01 – Để cho dễ hiểu về Đồng Nhi Dị này trên phương diện mắt nhìn hình dáng, dáng dấp. 02 – Chúng …

Read More »