Việt Dịch Chánh Tông

Bài 7: Thiên Quan Thế Giới Hệ Đồ-Việt Dịch Chánh Tông

thien-quan-the-gioi-he-do

 Thiên Quan Thế Giới Hệ Đồ Thiên quan thế giới hệ là khắp hoàn cầu đều sống trong vòng nhật nguyệt tinh thần hoặc muốn lấy ngày làm đêm, đêm làm ngày cũng đều là ảnh hưởng không khác được, …

Read More »

Bài 6: Biến Thông Thiên Địa Tất Yếu-Việt Dịch Chánh Tông

sach-viet-dich-chanh-tong

Biến Thông Thiên Địa Tất Yếu Phàm người học Dịch đều nên biết (Tất yếu) : Mỗi vật đều có một thân hình, mỗi thân hình đều có âm dương, thượng hạ, tả hữu. Khi một dịch tượng đã tính …

Read More »

Bài 9: Bài Tập Phán Quyết-Việt Dịch Chánh Tông

sach-viet-dich-chanh-tong

Sau đây là những Bài tập Phán Quyết tức là Ý Thức vạn loại vào Âm Dương. BÀI TẬP PHÁN QUYẾT tức là cần phải biến ý các sự việc qua trên Dịch tượng (chánh tượng) ý tượng đối đãi rồi mới quyết đoán.

Read More »

Bài 8: Quyết Sự Hoài Nghi, Định Điều Do Dự – Việt Dịch Chánh Tông

quyet-su-hoai-nghi-dinh-dieu-do-du

Sau khi đã từng kiểm soát và thấy biết được muôn vật tuy khác màu sác, hình bóng mà chúng vẫn quây quầng trong 64 Lý Tính Biến Hóa. Hẳn bạn cũng đã nghĩ đến cách nói lên cho được các sự lý sống động một cách đầy đủ, rõ ràng hơn ?

Read More »

Bài 3: Ý Nghĩa Của 64 Quẻ Dịch-Việt Dịch Chánh Tông

y-nghia-64-tuong-kep

Việt Dịch Chánh Tông 2. Ý Tượng Sơ Giải Của 8 Tượng Đơn 3. Ý Nghĩa Của 64 Quẻ Dịch    THIÊN TRẠCH LÝ. Lễ dã. LỘ HÀNH. Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi …

Read More »

Bài 5: Lý Sinh Khắc Trong 64 Tượng Dịch

ly-sinh-khac-trong-64-tuong-dich

Việt Dịch Chánh Tông Để giải đáp thắc mắc của đa số học viên hỏi: Tại sao một Dịch Tượng xem ra tốt mà lại xấu, xấu mà lại tốt ? và không biết xảy ra cho mình hay cho người …

Read More »

Bài 4: Ứng Dụng Dịch Lý Việt Nam-Việt Dịch Chánh Tông

Bảo vật vô giá này là 1 cái biết khắp muôn trùng. Bạn nào có tính hay tò mò muốn nhìn biết được tất cả mọi việc khắp mọi nơi thì Dịch sẽ trả lời tất cả. Lúc nào cần bạn cứ mở ra thì biết liền và có thể hay biết được nhiều điều lạ lùng.

Read More »

Bài 2: Ý Tượng Sơ Giải Của 8 Tượng Đơn

y-tuong-so-giai-tam-tuong-don

Danh Tượng: Thiên, Kiền Ý Tượng: CƯƠNG KIỆN. Kiện dã, mạch mẽ, mạnh tiến, cứng mạnh, khỏe mạnh, khô, lớn, cao.

Read More »

Bài 1: Cách Thành Lập Quẻ Dịch

cach-lap-que-dich

Cách Lập Quẻ Dịch Lý Theo Thời Gian ( Sách: Việt Dịch Chánh Tông) Hướng dẫn lập Quẻ Dịch như sau: 1.Lấy năm tháng ngày giờ âm lịch đổi ra số thứ tự: Năm Tý :1, Sửu:2, Dần:3, Mẹo:4, Thìn:5, …

Read More »