Khai Giảng Lớp Thiên Nhiên Xã Hội Học (Học Online)

Ứng dụng những nguyên lý của Dịch và phép tổ chức cơ mật của trời đất vào xã hội nhân sinh giúp bạn thành công trong tổ chức điều hành giao tế cá nhân hay đoàn thể hoặc bất cứ mục tiêu lý tưởng vĩ đại hay nhỏ nhặt nào mà hằng ngày bạn sống chết với nó

Thời Lượng: 12 Buổi
Khai Giảng Ngày: 7/6/2020
Thời Gian: 18h00 – 21h00 Thứ Bảy hàng tuần
Địa Điểm: Học Online
Học Phí: 3 triệu đồng/ học viên/ khoá
Liên Hệ: 098 2565 867 – Thầy Ngọc để đăng ký.
Nội Dung:

1. Đại cương về khoa Thiên Nhiên Xã Hội Học

2. Cơ cấu Xã Hội Thiên Nhiên

3. Âm Dương Tiêu Trưởng Luật

4. Âm Dương Tứ Tượng Vận Hành

5. Ngũ Thần Đệ Nhiên Sinh Khắc

6. Lý Sinh Khắc

7. Vượng Động

8. Lý Giải 16 Cương Vị Động Tĩnh

9. Các Thành phần Động Tĩnh Trong Xã Hội

10. Thuận Thiên Hành Đạo

11. Qúa Khứ-Hiện Tại-Vị Lai

 

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

BÓNG DÁNG DỊCH LÝ TRONG NGÔN NGỮ VIỆT NAM