Tơ Tằm

Quyền Năng Của Một Quy Luật

QUYỀN NĂNG CỦA MỘT QUY LUẬT ( Trích Diễn Đàn Dịch Lý Việt Nam số 04) TẠO HÓA … Quy luật Cấu Tạo Hoá Thành – Quyền năng của tự nhiên. Con người – một tạo phẩm của Tạo Hóa …

Read More »

Bàn Về Có Và Không

BÀN VỀ “CÓ” VÀ “KHÔNG” (Trích Diễn Đàn Dịch Lý Việt Nam số 6)   Thuyết nhà Phật trọng tâm nói về chữ “KHÔNG”. Phật giáo có muôn ngàn pháp môn, có hàng vạn kinh sách cũng nhằm để giáo …

Read More »

Dĩ Hư Thụ Nhân

“DĨ HƯ THỤ NHÂN” MỘT ĐẠO LÝ SỐNG CAO THÂM TRONG DỊCH HỌC (Trích Diễn Đàn Dịch Lý Việt Nam số 06)   Nếu ai từng đọc qua KINH DỊCH XƯAVÀ NAY đến Phần Lý Giải Danh Ý Tượng Dịch …

Read More »

Trí Tri Ý Thức

dung-cho

TRÍ TRI Ý THỨC ĐỐI VỚI SỰ TỒN VONG CỦA MỘT DÂN TỘC (Trích Diễn Đàn Dịch Lý Việt Nam số 07) Chúng ta, Con – Người, một nửa là thân xác: Con, còn nửa kia là Ý Thức: Người. …

Read More »

Thạch Khí Công

THẠCH KHÍ CÔNG (Trích Diễn Đàn Dịch Lý Việt Nam số 07) Không biết từ bao giờ hòn đá cuội đã nằm bên bờ suối. Ngày nọ ngọn gió dừng chân bên bờ suối, thấy hòn đá cuội nằm cạnh …

Read More »

Chuyên Chính Trong Học Tập

CẦN CHĂNG CÓ SỰ CHUYÊN CHÍNH TRONG HỌC TẬP? (Trích Diễn Đàn Dịch Lý Việt Nam số 07) Vạn người thi thì chỉ có trăm người đỗ và họa may chỉ có vài người thành đạt. Cùng học một thầy, …

Read More »

Bàn Về Chữ Như

BÀN VỀ CHỮ NHƯ Trải qua hàng thế kỷ, kể từ khi con người có mặt trên quả địa cầu này, bao nhiêu hệ tư tưởng triết học đã ra đời. Mỗi hệ tư tưởng đều có những triết lý …

Read More »

Nhất Bổn Tám Vạn Thù

NHẤT BỔN TÁN VẠN THÙ Trích Diễn Đàn Dịch Lý Việt Nam số 10 STT DANH TƯỢNG SỰ LÝ 1 Thiên Trạch Lý Rặng đá lồi lõm tạo thành các khe, nước trên thượng nguồn cứ men theo các khe …

Read More »

Khổ Lạc

KHỔ LẠC (Trích Diễn Đàn Dịch Lý Việt Nam số 8) Vừa mới chào đời ấu nhi đã cất tiếng khóc, nỗi khổ đầu tiên mà con người gặp phải, là cảm giác lạ lẫm của ấu nhi ngay khi …

Read More »