Khóa Học Dịch Lý Báo Tin-Dịch Lý Việt Nam

Phân Khoa Dịch Lý Báo Tin

(Lớp căn bản)

Dịch lý được chứng minh, chiêm nghiệm bằng những công thức khoa học tân kỳ diệu dụng.

Nhằm thõa mãn tối đa mọi thắc mắc cho nhu cầu của bạn về tiên tri, tiên giác, tiên đoán, tiên lượng, tiên liệu

Chương trình giảng dạy.

1.Đại cương về chiêm nghiệm lý dịch
2. Bài toán thành hệ thống
3. Động tĩnh công thức toán pháp
4. Phép bấm dịch tượng trên lòng bàn tay
5. Phép kiểm soát sống động

6. Sơ giải 64 danh ý tượng dịch

 Lớp Chuyên Sâu

1. Phép phát ý
2. Dịch tượng âm dương
3. Phép nói dịch
4. Lý sinh khắc trong 64 dịch tượng
5. Phép phác họa
6. Thể dụng
7. Động tĩnh công thức bất thường

8. Phép quy tượng