Khóa Học Triết Dịch-Dịch Lý Việt Nam

Phân Khoa Triết Dịch

(Biến hóa lý học tổng quát)

Dịch lý được trình bày theo phương pháp triết học hiện đại, thích hợp với các bạn có nhiều suy tư về triết lý, Đạo lý, Chân lý, Khoa học, Xã hội, Nhân sinh…Lý giải cặn kẽ để các bạn có thể tự xây dựng được một vũ trụ quan, nhân sinh quan vừa ý theo tinh thần Văn Minh Dịch Lý Việt Nam.

Chương Trình Giảng Dạy

1.Đại Cương Về Lý Học Truy Nguyên Khoa Dịch Lý Học

2.Sự Định Danh

3.Con Người Theo Quan Điểm Dịch Lý

4.Lý Trí Tánh

5.Lý Thành.

6.Kinh Dịch Xưa Và Nay

7.Lý Giải Bát Quái.

8.Tổng Luận Con Người Vũ Trụ Dịch