Bài 14: Lục Hào Lý Sự-Dịch Lý Học Đại Cương

Tiền nhân sợ đời sau khó lĩnh hội về ý nghĩa của Ông Châu Công Đán luận bàn trên mỗi hào của mỗi Quái nên có nói thêm các điều dưới đây, tuy là không hoàn hảo nhưng cũng sáng tỏ được vấn đề cho mỗi phạm vi khác nhau trong 6 hào:

Hào sơ : kỳ sơ nan tri (khó biết)

Hào lục : kỳ thượng dị tri (dễ biết)

Hào nhị : nhị đa dự (nhiều khen)

Hào tứ :  tứ đa cụ (nhiều lo)

Hào tam: tam đa hung (nhiều hung)

Hào ngũ: ngũ đa công (nhiều công)

Ví dụ:

Nếu nói việc cho một Quốc gia, xét từ trên trời xuống đến dưới đất, người xưa đã bàn như sau:

Hào sơ : là vạn vật, sông ngòi, ruộng lúa, cỏ cây, hoa màu, trẻ con, ếch nhái.
Hào nhị : là nhân dân, nhà cửa, trên đất
Hào tam : là trưởng giả
Hào tứ : là Tể tướng, công khanh
Hào ngũ : là Vua Chúa
Hào lục: là trời, mây, gió, hiện tượng

Ví Dụ:
Nếu xét việc nhỏ trong gia đình, một gia thế, thì có ý nghĩa như sau:
Hào sơ : là trạch, mộ tỉnh, tiểu nhị, kê (gà)
Hào nhị: là trạch nhân, trù táo, thê thiếp, khuyển (chó)
Hào tam: là trung môn, sàn tịch, huynh đệ, trư (heo)
Hào tứ : là đại môn, môn hộ, mẫu đường, dương (dê)
Hào ngũ : là đạo lộ, thủy mãn, phụ đường, ngưu (bò)
Hào lục : là tường bích, đống lương, tổ tông, mã (ngựa)

Người ta nói mồ mả ông bà động, hoặc tất cả các việc nói cho bạn rầu lo hay vui mừng thường là căn cứ vào những hào động. Nay tôi ghi trên đó để các bạn khỏi bị người lòe và bịp mị…

Vậy muốn nói về hào động từ hào lục đến hào sơ cho đúng tất cả đều phải theo Quái Nghĩa rồi lấy Lý mà nói thì mới chính xác, bằng chẳng theo Quái Lý thì sẽ xảy ra câu chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược mà thôi.

Trích Dịch Lý Học Đại Cương (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Ghi Danh Lớp Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh ( Ngày 7/3/2021) (Căn Bản)

Số mệnh = Thiên mệnh + Địa mệnh + Nhân mệnh. Mỗi con người được …

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay