Home / Dịch Lý / Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 4)

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 4)

 • Hỏi: xin cho ví dụ về Đạo Cực cụ thể

 

Đáp: Đạo Cực cụ thể tức là đường đi dĩ nhiên

 

Ví dụ: đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa (Đạo Cực cụ thể) cho phần đơn giản và dễ hiểu (qui ước Trí Tri – tức Trí Tri Cơ Cấu trong phạm vi Âm Dương Tình Ý người).

 

Ví dụ:

a/ Phạm vi Âm Dương Khí Thể

Tia Âm Dương          khí thể đến một Độ Cực để tiến về            tia sương

Tia sương                   …………………………………..               thể loãng

Thể loãng                   …………………………………..               loãng nhớt

Loãng nhớt                …………………………………..               nhớt chất

Nhớt chất                   …………………………………..               chất sệt

Chất sệt                      …………………………………..               sệt cặn

Sệt cặn                       …………………………………..               cặn nhão

Cặn nhão                   …………………………………..               nhão dẻo

Nhão dẻo                   …………………………………..               dẻo dai

Dẻo dai                      …………………………………..               hóa thành dai cứng

Dai cứng                    …………………………………..               hóa thàn cứng rắn

 

Thế là được tạm kể như hóa thành một hài nhi và rồi hài nhi đó được đem ra khỏi lòng mẹ.

 

b/ Ta lại tạm liệt kê đường đi dĩ nhiên của hài nhi ấy trong phạm vi dễ nhìn biết thuộc về chậm – nhanh (vẫn là Qui ước Tình Ý).

 

Nằm, lật, trườn, bò, ngồi, lết

 

Đứng, đi, chạy, phóng, bay, biến, … và rồi ngược lại ….

 

Chúng tôi tạm đặt tên và hình dung hóa về Đạo Cực (Đức Tính Cực), mặc dù biến hóa, biến động, biến đổi là thâm sâu mầu nhiệm. Nhưng, đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa vẫn hiện rõ ở tình, thanh, sắc, chất, thể, hình đó vậy.

 

c/ Phạm vi Hữu Thể khó nhìn biết: nếu khó nhìn biết, thì ta chỉ cần hiểu và nhớ:

 • Chuỗi Lý Hóa Thành mộthai ở trong, tức đếm theo số Lý thì hóa thành một ba. Đó là Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức, đó là nguồn gốc của tất cả mọi hóa thành (Âm Dương Trí Tri, Ý Tiên Quyết Tự Thành). Tỉ như hóa thành ra được một con người tức là Trí Tri, Ý đã phải trải qua không biết bao nhiêu là truông kiếp, là trạm cọc Cấu Tạo Hóa Thành một

 

 • Trí Tri, Ý đáng liệt về phần danh từ: Siêu Hiển – Hiển Siêu nơi bản thân một con người, dầu bản thân đó có như răng thép, răn sún, lỗ tai thịt, tai điếc, tai thính, mắt đui, tinh mắt, gân dẻo, gân dai, trí thịt, trí tối, trí sáng, miệng ba hoa, miệng câm… đi nữa thì đó cũng chỉ là Trí Tri, Ý Siêu Hiển – Hiển Siêu chớ không có gì lạ!

 

 • Sau đây chúng tôi xin trưng dẫn chuỗi Lý Hóa Thành mộtba, xuyên qua thí dụ mẫu cho dễ hiểu như sau: Chuỗi Lý Hóa Thành một sự khóc lóc

 

Trước tiên, hóa thành con người kể là một chuỗi Lý Hóa Thành rồi cái đã

 

 • Hóa thành một tay cầm viên phấn mà trong đó là 1 mà 3

i1. Con người đang vận dụng Trí Tri, Ý.

i2. Ngón tay con người đang cử động.

i3. Bốc một viên phấn

 

Vậy là hóa thành một tay cầm viên phấn gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là mộtba.

 

 • Hóa thành một chấm phấn trên bảng đen mà trong đó 1 mà 3 – kế đó,

i1. Tay con người cầm phấn

i2. Cử động va chạm vào

i3. Tấm bảng đen gần đó

 

Vậy là hóa thành một chấm phấn trên bảng đen gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là 1 mà 3.

 

 • Hóa thành một biểu tượng, hiện tượng trên bảng đen – kế đo,

i1. Tay phấn động tĩnh tiếp những chấm

i2. Liên lỉ gián đoạn lung tung

i3. Vết phấn ngay, cong, ngoằn ngoèo, đậm, lợt

 

Vậy là hóa thành một biểu tượng, hiện tượng trên bảng đen gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là 1 mà 3.

 

 • Hóa thành một nhìn thấy, nhìn thấy một hiện tượng là chấm phấn trên bảng đen trong đó có 1 mà 3 – kế đó,

i1. Hiện tượng, biểu tượng chấm phấn trên bảng đen

i2. Mắt thịt nhìn vào hiện tượng đó

i3. Thấy nó ra sao ấy

 

Vậy là hóa thành một nhìn thấy hiện tượng gồm có i1, i2, i3 nêu trên

 

 • Hóa thành một lạ quen với ánh mắt trong đó có 1 mà 3 – kế đó

i1. Nhìn thấy hiện tượng

i2. Hiện tượng lạ hoắc

i3. Hiện tượng quen thuộc

 

Vậy là hóa thành một lạ quen với ánh mắt trong đó 1 mà 3 gồm có i1, i2, i3 nêu trên.

 

 • Hóa thành một lợi hại cho đôi mắt trong đó có 1 mà 3, kế đó

i1. Lạ quen với ánh mắt

i2. Phản xạ của ánh mắt

i3. Phản xạ của hiện tượng

 

Vậy là hóa thành một lợi hại cho đôi mắt gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là mộtba.

 

Chú thích: ở thời đại mạt pháp là thời đại nhân mạng rẻ hơn loài trùng dế, chỉ cần tia sáng tử thần đến với con người hoặc ánh mắt là thác ngay – Lưu ý cho.

 

 • Hóa thành một mờ tỏ khi nhìn trong đó có 1 mà 3 – kế đó

i1. Một lợi hại cho đôi mắt

i2. Đôi mắt vẫn chịu được

i3. Vừa độ, quá độ, xứng, bất xứng

 

Vậy là hóa thành một mờ tỏ khi nhìn gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là 1 mà 3.

 

 • Hóa thành một nháy mắt trong đó có 1 mà 3 – kế đó

i1. Một mờ tỏ khi nhìn

i2. Để chịu khó nhìn

i3. Đóng mở thu phóng

 

Vậy là hóa thành một nháy mắt gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là 1 mà 3.

 

 • Hóa thành một ngứa mắt trong đó có 1 mà 3 – kế đó

i1. Một nháy mắt nối tiếp

i2. Mạnh nhẹ khác thường

i3. Liên hồi lia lia (xốn xang)

 

Vậy là hóa thành một ngứa mắt gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là 1 mà 3.

 

 • Hóa thành một bớt ngứa mắt trong đó có 1 mà 3 – kế đó

i1. Một ngứa mắt gia tăng

i2. Tay dí vào mắt

i3. Cọ qua, cọ lại

 

Vậy là hóa thành một bớt ngứa mắt gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là 1 mà 3.

 

 • Hóa thành một tia sương nơi mắt trong đó có 1 mà 3 – kế đó

i1. Chưa hết ngứa gia tăng

i2. Tay lại dí mạnh vào mắt

i3. Cọ qua lại thật nhiều

 

Vậy là hóa thành một tia sương nơi mắt gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là 1 mà 3.

 

 • Hóa thành một giọt nước mắt nhỏ trong đó có 1 mà 3 – kế đó

i1. Một tia lại một tia sương

i2. Tia sương chung hợp

i3. Chảy đi đâu đó

 

Vậy là hóa thành giọt nước mắt nhỏ một gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là 1 mà 3.

 

 • Hóa thành nước mắt tuôn ra khỏi mắt trong đó có 1 mà 3 – kế đó

i1. Một giọt nước mắt tiếp tục

i2. Nhiều giọt quây quần

i3. Mắt chứa không hết

 

Vậy là hóa thành nước mắt tuôn ra gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là 1 mà 3.

 

 • Hóa thành một rớt nước mắt trong đó có 1 mà 3 – kế đó

i1. Nước mắt tuôn ra khóe mắt gia tăng

i2. Trôi lăn trên mặt, gò má

i3. Rơi vào nơi khác

 

Vậy là hóa thành một rớt nước mắt gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là 1 mà 3.

 

 • Hóa thành một như khóc lóc trong đó có 1 mà 3 – kế đó

i1. Nước mắt rơi nhiều nơi

i2. Người khác thấy vậy

i3. Tưởng là khóc lóc

 

Vậy là hóa thành một như khóc lóc gồm có i1, i2, i3 nêu trên, đó là 1 mà 3.

 

 • Hóa thành một khóc lóc liên lỉ

 

Kể cả hóa thành một con người khóc lóc. Vậy là qua ví dụ mẫu này ta ghi ra 16 bước tuần tự trật tự mầu nhiệm của đường đi dĩ nhiên, trong sự thật chuỗi Lý Hóa Thành dài vô tận. Ta tha hồ vẽ khởi điểm từ đâu và chấm dứt ở đâu.

 

Danh từ khóc lóc được qui ước giữa loài người tự nhiên là chưa đúng lắm, chỉ nêu ví dụ cho học giả dễ học, dễ hiểu mà thôi… Bởi vì rơi nước mắt nhiều vì nước mắt có bịnh, hoặc vì một lẽ xúc động nào, cảm động ra sao thì ắt là Đồng Nhi Dị từ trong Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý, chứ đâu có nhất thiết khóc là do đau khổ, do dụi mắt bằng tay dơ, vui quá hóa khóc, buồn quá hóa khóc, mừng quá hóa khóc, đau quá hóa khóc, tức quá hóa khóc, … vẫn là hóa thành khóc lóc.

 

Tóm lại: tuôn rơi nước mắt lia lịa là một hóa thành, nhưng nó có được một hóa thành như vậy thì sự lý đã phải trải qua trong Luật Cấu Tạo Hóa Thành 1 mà 3.

 

Mộtba liên lỉ nối tiếp đến được tuôn rơi nước mắt.

 

Vậy, gọi là Chuỗi Lý Hóa Thành. Có chuỗi Lý Hóa Thành không sao chối cãi được đó vậy.

 

Đối với Trí Tri, Ý học thì bất kể một sự lý nào cũng chỉ là Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức mà thôi, không có gì lạ nữa cả.

 

Và ở chuỗi Lý Hóa Thành là một chuỗi linh thiêng mầu nhiệm, nơi mỗi trạm cọc tối thiểu phải là mộthai, gồm cả là ba. Đó là lý do mà ta thấy rằng: chừng như một nguyên do tiên khởi mà có khi hóa thành ra thế này, có khi lại hóa thành ra thế kia trong linh động và mầu nhiệm. Lý Thành siêu tuyệt mãi mãi trong hóa thành Biến Hóa Hóa Thành (Đạo Cực).

Trích Vấn Đề Lý Học (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Khai Giảng Lớp Dịch Lý Báo Tin (Ngày 28/5/2021) (Cơ Bản)

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP DỰ ĐOÁN HỌC (Dịch Lý Báo Tin) Cổ nhân có …