Home / Dịch Lý / Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 2)

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 2)

 • Hỏi: Cực để làm gì? Mà bất chấp, độc lập với Thiện Ác, thưởng phạt?

Đáp: Cực Không để Có, Cực Vô để Hữu, Cực Siêu để Hiển, Cực Có để Không Bộ Mặt mới, Cực Hữu để Vô Bộ Mặt mới, Cực Hiển để Siêu Bộ Mặt mới. Chí khí của K.H.T.K.CỰC đã quá rõ: chỉ để có Bộ Mặt mới hơi hơi khác Bộ Mặt Bộ Mặt mới luôn luôn có ôm ấp Bộ Mặt . Bộ Mặt mới được ví như bông trái của Bộ Mặt cũ, tức Hậu Thiên Thành ví như bông trái của Tiên Thiên Thành. Đây là điều khám phá vĩ đại của dân tộc Việt Nam, cho nên dân tộc Việt Nam bất đắc dĩ thuận thiên hành đạo bị và được khai mở kỷ nguyên Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức (Tiên Hậu Thiên cùng lúc chung cùng).

 

 • Cực vốn dĩ trong vô giây, Cực vô giây cứ liên lỉ mãi hơi hơi khác trong tuần tự, trật tự Đệ Nhiên Sinh mà hóa thành ra Đạo Cực trong giây phút, Cực trong không – thời gian, nghĩa là: từ Cực linh động mầu nhiệm cho đến ô dề hữu thể cục mịch vẫn cứ Cực.

 

 • Vậy, kể từ K.H.T.K.CỰC đến Cực Hữu rồi lại cứ Cực để trở về đến K.H.T.K.CỰC Bộ Mặt mới được kể như suốt dọc đường dài vô tận chỉ là Đạo Cực Đệ Nhiên Sinh trong Biến Hóa Luật mà ta qui ước như sau:

 

 • Khởi từ Âm Dương Âm liên lỉ tuần tự, trật tự Đệ Nhiên Sinh, sinh thành, sinh hóa, hóa ra Dương Âm Dương (gọi tắt là cuối đường Cực), danh gọi Cực của Độ Cực!

 

 • Khởi từ Âm Dương Âm liên lỉ tuần tự trật tự Đệ Nhiên Sinh, sinh thành, sinh hóa, hóa ra Âm Dương Âm Bộ Mặt mới (gọi tắt là giữa đường Cực), danh gọi chưa tới Cực của Độ Cực: Cực trong vô giây, linh động mầu nhiệm khi so với cuối đường Cực.

 

 • À! Thì ra chỉ tại có vấn đề: đủ yếu tố hóa thành Cực sao đó hay là chưa đủ yếu tố hóa thành Cực sao đó của một vấn đề để trở thành như thế nào đó mà thôi, chớ không có gì lạ cả !

 

Cho nên: cương nhu đúng lúc, động tĩnh đúng lúc tất thắng (Đạo Cực)

Có nghĩa là: ý đúng lúc, ý đúng thời động tĩnh trong tầm tay, trong khả năng và đủ yếu tố hóa thành (Độ Cực thời lúc) mới là vấn đề đắc Đạo hóa thành sao đó. Nói thật rõ và nói khẳng định: mọi thứ giống Vô Hữu linh thiêng hơn kém trong Vũ Trụ Vô Hữu kể cả con người:

 

 • Có ý muốn được ngay (vì trong tầm tay)
 • Có ý muốn sắp được (vẫn còn trong tầm tay).
 • Có ý muốn không được (ngoài tầm tay rồi, vuột khỏi tầm tay rồi)
 • Có ý muốn không bao giờ được (quá sức vọng động)

 

Tiên Hậu Thiên Ý đối với ý riêng của con người muốn hoặc không muốn cũng vẫn bị và được. Cho nên: có cái thứ ý mình chưa kịp muốn mà vẫn bị và được như thế như thế trong mỗi người (Tiên Thiên Thần Ý).

 

Ở đời, có lắm người mang xuống tuyền đài đem theo những ý muốn ngoài khả năng sẵn có, ngoài tầm sức quá xa, thật là không tưởng, vọng tưởng, vọng động, nên họ không bao giờ thỏa ý vậy.

 

 • Hỏi: nhân loại đang tiến trong đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa (tức chuỗi Lý Biến Hóa Hoá Thành – Hóa Thành Biến Hóa)

 

 • Dĩ nhiên là gì?

Đáp: dĩ nhiên là dường như không có gì lạ cả. Ngạc nhiên mà biết được là ngạc nhiên thì cái đó cũng đáng gọi là dĩ nhiên rồi! Vẫn đi trong luật siêu hiển nhiên, siêu nhiêu, thiên nhiên, bỗng nhiên, ngẫu nhiên, tự nhiên, dĩ nhiên, hiển nhiên, đương nhiên đều là cái nhiên trong Nhiên Luật Nhiên Sinh: Hư – Như – Như – Hư – Nhiên (Âm Dương cái nhiên). Cho nên, đối với Dịch Học sĩ thì cái nhiên nào cũng chỉ là chuyện Nhiên Sinh đang tiến đi trong Siêu Nhiên Luật Đệ Nhiên Sinh liên lỉ tuần tự trật tự Âm Dương tương động, Âm Dương tương giao, Âm Dương tương cảm rồi liền Âm Dương hóa sinh cái nhiên mới.

 

Cái Nhiên cũ   ±   Hơi hơi khác   Û   Cái Nhiên Bộ mặt mới

 

 • Đường đi là sao?

Đường đi là nói về lẽ sống động biến hóa, tức nói về luật, lề, lối, về Tính Lý Siêu Nhiên đến Hiển Nhiên đến Đương Nhiên phải tiến đi…

 

 • Đường đi dĩ nhiên là sao?

Đáp: đường đi dĩ nhiên là biến hóa hóa thành – hóa thành biến hóa dài vô tận: Cực trong tuần tự trật tự linh động và mầu nhiệm.

 

Còn nói theo kiểu Hậu Thiên học thuật thì đường đi dĩ nhiên là biến hóa hóa thành Cực: phải đi từng giai đoạn, hết giai đoạn này đến giai đoạn kế đó rồi lại kế đó, tức là giai đoạn diễn tiến sống động (đường đi) trong đường đi của Biến Hóa Luật. Dĩ nhiên là cứ động, giao, cảm, hóa, biến động, biến đổi, biến hóa, không có gì lạ cả, vì đó là Tính Lý đương nhiên (dĩ nhiên), chấp nhận cái thứ giống nào, gì đó là dĩ nhiên thì bằng như chấp nhận có Chân Lý, có Nhiên Luật Dịch Biến: Biến Hóa Cuộc.

 

Còn tỉ như có biến hóa ra chuyện gì lạ lùng, chuyện gì kinh khiếp quái đản, quái gỡ, quái dị gì gì đi chăng nữa (phép lạ lạ lùng) thì tiên khởi cũng dĩ nhiên là biến hóa hóa thành ra cái lạ đó cái đã. Dĩ nhiên là như vậy, chỉ là biến hóa hóa thành Âm Dương Âm hoặc Dương Âm Dương Bộ Mặt mới lạ lùng theo Tình Ý riêng của mỗi con người sao đó mà thôi, hóa ra bình thường, hóa ra khác thường, hóa ra bất thường, hóa ra phi thường, hóa ra tầm thường, hóa ra lạ lùng, tất thảy chỉ là con cháu của biến hóa hóa thành một cách đương nhiên, dĩ nhiên, như nhiên như vậy, như vậy.

 

Chỉ là cái Nhiên Bộ Mặt mới có ôm ấp Bộ Mặt , với Dịch Học sĩ xứng danh thì có gì lạ đâu? chỉ là con cháu, chắt chít của Biến Hóa Luật.

 

 • Biến hóa hóa thành trong vô giây, bất chấp không gian, thời gian (không – thời). Vậy, đường đi dĩ nhiên sẵn có trong vô giây (đến Cực thành đường đi dĩ nhiên không gian thời gian).

 

 • Đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa hay đường đi dĩ nhiên của muôn loài là sao?

Đáp: là Âm Dương Siêu Nhiên Lộ và Dương Âm Siêu Nhiên Lộ, trong đó, chúng ta tam qui ước tổng quát được là Âm Dương Âm và Dương Âm Dương Siêu Nhiên Lộ hoặc Âm Dương Siêu Nhiên Lộ và Dương Âm Siêu Nhiên Lộ.

 

Sau khi qui ước với nhau như vậy rồi thì đường đi dĩ nhiên của chúng mới được , mới được nghĩa lý Âm Dương thì thế nọ, còn Dương Âm thì thế kia, vậy là thỏa cho Hậu Thiên học thuật về đường đi dĩ nhiên của muôn loài hay đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa.

 

Chúng ta cần phải nhớ Siêu Nhiên Âm Dương Lộ, Dương Âm Lộ là mộthai, một mà có hai, mộthai.

 

Ở tại chỗ nào, trong thời lúc nào mặc kệ, cũng có 2 ngã, nghiêng, nặng nề đâu thì sẽ được theo qui ước khi nảy là Âm Dương hoặc Dương Âm chớ không còn có ngã nào khác nữa cả. Cho nên, Âm Dương Lộ là đường đi quyết định không thể sửa đổi được, bất kể siêu thể hay hữu thể của muôn loài vạn vật.

 

Sở dĩ Âm Dương Lộ không thể sửa đổi được bởi vì muôn sự, muôn vật, muôn việc đều chỉ là sản sinh của Âm Dương Vô Cực, đều ở trong vòng cương tỏa của Âm Dương Không Hoàn Toàn Không Cực, bởi thế, cho nên từ linh động siêu thể đến ô dề hữu thể không thể nào thoát khỏi Lý Âm Dương, K.H.T.K.CỰC được, dẫu cho sự, vật, việc đó có to lớn đến đâu hay nhiệm nhặt đến đâu cũng mặc.

 

Vậy, đường đi dĩ nhiên của muôn loài vạn vật, của Tạo Hóa chính là Đạo Cực Vô Cực Hữu liên lỉ Đệ Nhiên Sinh, tức là bị và được đóng khung trong Đạo Hư Như – Như Hư Cực (2 chiều).

 

Âm Dương Lộ, Dương Âm Lộ, tức đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa thì dài vô tận mà khởi điểm là Vô Cực Đức Tánh (K.H.T.K.CỰC). Vô tận vì nó cứ mãi mãi biến hóa không bao giờ đình nghỉ được nữa (Đạo Cực).

 

Nếu Hậu Thiên học ta tạm lấy đầu làm khởi điểm thì Âm Dương Lộ tại nơi đó, lúc đó được biểu diễn như sau:

Nhìn sơ đồ, ta nhận thấy bất cứ nơi chấm tròn nào cũng có 2 ngã liền dứt, dứt liền (được ).

 

Hậu Thiên học thuật thì: nếu Trí Tri, Ý Thức ta tạm chấp nhận đâu là khởi điểm và phải dừng lại ở một mức độ nào đó trên đường đi dĩ nhiên, thì cũng chỉ là bất đắc dĩ để đáp ứng cho nhu cầu Trí Tri, Ý Thức của một vấn đề nào vào một thời điểm, không – thời nào đó mà thôi.

 

Tiên Thiên học thuật thì đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa khởi điểm tại Vô Cực và chấm dứt cũng tại Vô Cực (đáng danh là Vô Tận trong phạm vi không – thời).

 

Thật sự mãi mãi thì: Tiên nào Hậu nấy, Tiên sao Hậu vậy, Tiên Hậu một hai, giống mà hơi khác, Tiên Hậu cùng lúc chung cùng bất khả phân ly.

Trích Vấn Đề Lý Học (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thư Mời Tham Dự – Lễ Tưởng Niệm Chư Vị Tổ

THƯ MỜI THAM DỰ – LỄ TƯỞNG NIỆM CHƯ VỊ TỔ Theo truyền thống uống …