Home / Dịch Lý / Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 3)

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 3)

  • Hỏi: đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa có tuần tự trật tự không? Có Đệ Nhiên Sinh thành một chuỗi Lý Hóa Thành không?

 

Đáp: Luật Tuần Tự, Trật Tự của Tạo Hóa hóa thành ra đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa đó vậy, cũng gọi là chuỗi Lý Hóa Thành Biến Hóa, Biến Hóa để Hóa Thành, Hóa Thành để Biến Hóa, đó là ý nghĩa của danh từ liên lỉ Đệ Nhiên Sinh. Cứ hóa thành liên lỉ, liên tục nối tiếp cũ mới – mới cũ là vấn đề tất nhiên trong Biến Hóa Luật, trong chuỗi Lý Hóa Thành từ siêu linh tiến đến hóa thành ô dề cục mịch. Hình thể ấy cứ vẫn phải động tĩnh biến hóa để hóa thành, hóa thành để biến hóa, biến hóa hóa thành từ ngu rồi liên lỉ đi trong chuỗi Lý Biến Hóa Hóa Thành mà tiến đến khôn, từ hiền lành liên lỉ tiến đến ác độc hoặc ngược lại, từ chưa sanh ra liên lỉ tiến đến sanh ra, từ sống liên lỉ đến chết và ngược lại… Tất thảy đều phải động tĩnh bước đi trong chuỗi Lý Biến Hóa Hóa Thành.

 

Lưu ý: đối với đa số hạng người lỗ tai thịt, mắt thịt, trí thịt, thì vấn đề chuỗi Lý Biến Hóa Hóa Thành thường được cập luận có không – thời gian thì họ mới biết, mới hiểu và mới tin được.

Một ví dụ: đa số không thể hiểu biết được và không tin được vấn đề chuỗi Lý Biến Hóa Hóa Thành kể từ siêu linh liên lỉ đến khí thể, vì đó là chuỗi Lý Biến Hóa Hóa Thành trong phạm vi siêu linh mầu nhiệm.

 

Nhưng đa số này tin được sự biến Dịch từ khí thể biến hóa hóa thành liên miên bất đoạn để hóa thành nước, rồi đến máu huyết, đến tinh – noãn, đến bào thai, đến hài nhi, đến thiếu niên, đến già nua, đến chết chóc, đến tiêu tán, … đó là hạng sờ mó, hạng dùng mắt thịt, lỗ tai thịt, trí thịt. Họ chỉ hiểu biết và tin tưởng cỡ đó, cỡ siêu vi điện tử, tựa như khỉ chuyền cành, cứ mắt thịt luận bàn cho mắt thịt trong vòng lẩn quẩn, theo kiểu lý luận con gà đẻ ra trứng gà, trứng gà bèn đẻ ra con gà. Trong sự thật: trong Vũ Trụ Đạo, bất kể Vô Hữu Hữ Vô, tất thảy đều đã, đang bị bắt buộc phải biến hóa động tĩnh trong Vũ Trụ Dịch (Lý Dịch là K.H.T.K.CỰC). Nói theo nghĩa lý, ý nghĩa của chữ Đạo, thì từ bấy đến nay chỉ có một Đạo: Đạo Cực tức Vũ Trụ Đạo, tức Vô Cực Tánh (Đức Tánh biết Vô Hữu Hữu Vô Cực). Tự thân mỗi người sẽ tự nhìn biết được: Vô Cực Tánh là cái Tánh sẵn có ở khắp mọi nơi, sẵn có ở khắp mọi nơi, sẵn có trong mọi loài, sẵn có trong mọi thời gian, mọi không gian mà lại biến hóa linh động vượt cả mọi không – thời. Có nghĩa là linh động Tánh Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức chủ trương tất cả, làm hết tất cả mọi việc, bởi vì Tánh ấy đang ẩn tàng trong khắp mọi Vô Hữu linh thiêng hơn kém hơi hơi khác nhau, để làm cho mọi thứ đều phải trở nên Cực, tức phải biến động, biến đổi hết bộ mặt này để qua bộ mặt hơi hơi khác, rồi cứ hơi hơi khác danh gọi chuỗi Lý Hóa Thành, là gia sản, sản nghiệp của công lao Vô Cực Tánh hay của Tánh Trí Tri, Ý tạo dựng nên và để lại…

 

  • Hỏi: có những mấu chốt nào cho chuỗi Lý Hóa Thành không?

Đáp: chuỗi Lý Hóa Thành có mấu chốt mộtba kế tiếp liên lỉ chớ không có gì khác nữa cả. Đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa dài vô tận, cũng chỉ là nối tiếp Cấu Tạo Hóa Thành mà thôi, chớ làm sao có cái thứ gì nữa được.

 

  • Hỏi: Có thể đặt tên cho những mấu chốt đó không?

Đáp: muốn đặt tên cho những mấu chốt hay những trạm đóng cọc đó thì ta phải theo những nguyên tắc mấu chốt như sau (chỉ có một chữ KHÁC):

 

HƠI HƠI KHÁC HƠI KHÁC KHÁC
HƠI HƠI QUÁ KHÁC HƠI QUÁ KHÁC QUÁ KHÁC
HƠI HƠI QUÁ QUÁ KHÁC HƠ QUÁ QUÁ KHÁC QÚA QUÁ KHÁC

 

Vì không được biết về nguyên tắc mấu chốt này, cho nên ta dám nói đa số người đời chưa rõ được Đạo Cực như vậy. Thông thường người ta chỉ hiểu theo kiểu chuỗi lý Quá Khác, Quá Quá Khác trong Đạo Cực, trong chuỗi Lý Hóa Thành gọi là thỏa mãn Tánh hiểu biết của giác quan (trí thịt, lỗ tai thịt, mắt thịt…).

 

Tiên Thiên Trí Tri, Ý linh động mầu nhiệm bao giờ cũng chỉ HƠI HƠI KHÁC (Đức Tánh Cực linh nhiệm), Tánh Cực ấy vốn sẵn có trong khắp mọi nơi, trong khắp mọi loài cho nên lúc nào cũng đang ẩn tàng trong muôn loài vạn vật, khiến cho muôn vật đều phải động tĩnh trở nên hóa thành, hóa ra Bộ Mặt mới, không Bộ Mặt được, cứ Hơi Hơi Khác mà tiến mãi thì dĩ nhiên đến một Độ nào đó phải trở thành Quá Quá Khác tạo thành chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh liên lỉ quân bình sinh hóa hóa thành từ Siêu Siêu đến Hiển Hiện, rồi từ Hiển Hiện trở về Siêu Siêu Bộ Mặt mới

 

 

 

  • Hỏi: Xin vẽ biểu diễn đường đi dĩ nhiên Tiên Thiên khởi từ Vô Cực Tánh

 

Đáp: Hậu Thiên ôm ấp Tiên Thiên, Hậu Thiên ví như là bông trái của Tiên Thiên, có nghĩa là mãi mãi bao giờ vẫn chỉ là Bộ Mặt mới ôm ấp Bộ Mặt từ Hơi Hơi Khác rồi Hơi Hơi Khác… cứ thế mà hóa ra là Quá Quá Khác. Cho nên, lý lẽ của nguyên tắc đóng cọc mấu chốt nêu trên, chính là nguyên tắc Tiên Thiên mấu chốt. Danh từ Siêu Siêu Hơi Hơi Khác xứng danh là mấu chốt cho đường đi dĩ nhiên khởi điểm từ Vô Cực Tánh mà sơ đồ biểu diễn được ví như từ K.H.T.K. Tánh biết hóa ra cho đến K.H.T.K.CỰC Tánh biết hóa ra, trải qua những trạm mấu chốt tuần tự mầu nhiệm như sau:

 

SIÊU SIÊU LÝ SIÊU LÝ
SIÊU SIÊU ĐỨC SIÊU ĐỨC ĐỨC
SIÊU SIÊU TÍNH SIÊU TÍNH TÍNH
SIÊU SIÊU CỰC SIÊU CỰC CỰC
SIÊU SIÊU BIẾN SIÊU BIẾN BIẾN
SIÊU SIÊU HÓA SIÊU HÓA HÓA
SIÊU SIÊU THÀNH SIÊU THÀNH THÀNH
SIÊU SIÊU LINH SIÊU LINH LINH
SIÊU SIÊU THIÊNG SIÊU THIÊNG THIÊNG
SIÊU SIÊU HIỂN SIÊU HIỂN HIỂN
SIÊU SIÊU NHIÊN SIÊU NHIÊN NHIÊN
SIÊU SIÊU TRÍ SIÊU TRÍ TRÍ
SIÊU SIÊU TRI SIÊU TRI TRI
SIÊU SIÊU Ý SIÊU Ý Ý
SIÊU SIÊU THIÊN SIÊU THIÊN THIÊN
SIÊU SIÊU ÂM DƯƠNG SIÊU ÂM DƯƠNG ÂM DƯƠNG

 

Nếu một Âm Dương Vô Cực: một Đức Tánh biết, một Âm Dương Trí Tri, Ý là K.H.T.K.CỰC chưa biết, chưa có tư năng tự tánh biết hóa ra, biết trở nên, biết hóa thành Tiên Thiên thì hiện nay vẫn chưa có Vũ Trụ, chưa có bầu trời, mặt trời, mặt trăng, quả đất, con người, thì vẫn là Không Hoàn Toàn Không đó vậy. Nhưng hiện nay không phải là K.H.T.K.: khắp mọi nơi đều là Siêu Hiển Hiển Nhiên Âm Dương đó vậy.

 

Chỉ có một Đức Tánh biết (Trí Tri, Ý ) mà phải nêu ra nhiều danh từ như vậy là cốt ý để cho người đời dễ hội ý, dễ lĩnh hội về cái khả năng linh động mầu nhiệm và huyền diệu của Vô Cực Đức Tánh.

 

Bởi Vô Cực Đức Tánh rất là lạ lùng như thế, cho nên muôn loài vạn vật cứ phải động tĩnh ở trong Luật Âm Dương Biến Hóa của NÓ, cứ Đệ Nhiên Sinh Hóa, Đệ Nhiên Sinh Thành từ Hơi Hơi Khác liên lỉ mãi đến Quá Khác và Quá Quá Khác làm cho người đời khó nhìn biết được rằng: có Biến Hóa Luật trong mọi Vô Hữu linh thiêng hơn kém, nhưng đa số học về Tiên Hậu thì họ vẫn tin chắc: hễ có Hậu thì phải có Thiên, có Tiên Thiên thì có Hậu Thiên, nhưng kém biện minh về chuỗi Lý Biến Hóa Hóa Thành – Hóa Thành Biến Hóa liên lỉ Đệ Nhiên Sinh mãi mãi (Lý Dịch – Dịch Lý Hóa).

 

Tại sao lại kém biện minh về chuỗi Lý Biến Hóa Hóa Thành?

Tại nhiều lý do:

 

Tại không có sở học Vạn Vật qui Nhất Lý là Âm Dương Lý, nên không có gì để xỏ xâu được vạn vật đó. Do đó, toàn là nhìn thấy Âm Dương Dị Biệt Quá Khác mà không thể hiểu được Âm Dương Hơi Hơi Khác trong chuỗi Lý Biến Hóa Hóa Thành, không thể nhìn biết được về Đạo Cực linh động mầu nhiệm là Hơi Hơi Khác.

 

Bởi vậy, một khi đã nhìn nhau là Quá Khác, Quá Quá Khác thì không còn ai chịu ai, không còn ai thông cảm ai là lẽ đương nhiên, phủ nhận nhau, chống đối lẫn nhau xảy ra triền miên…

 

Nhìn vạch đứt, vạch liền trong Kinh sách rồi cho là Quá Khác thì có phải là vô tình bôi lọ Văn Minh Đông Phương không?

 

Tệ nhất là loài người chia thành phe, kéo nhau thành bầy để đi săn thịt người với nhau còn hơn đi săn thú rừng.

 

Nhưng chúng tôi đã nói: khắp mọi nơi, mọi thứ giống đều bước đi trong Đạo Cực Vô Hữu và Cực Hữu Vô Hơi Hơi Khác. Cho nên, con người dầu có hiểu sai lầm rồi thì cũng phải Cực, hết sai lầm. Vậy, kỷ nguyên mới chính là tại Đạo Cực mầu nhiệm, phó thác và thể hiện trên hiện thân những con người nồng cốt của kỷ nguyên mới đang hiện diện và vắng mặt nơi đây.

Trích Vấn Đề Lý Học (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Khai Giảng Lớp Dịch Lý Báo Tin (Ngày 28/5/2021) (Cơ Bản)

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP DỰ ĐOÁN HỌC (Dịch Lý Báo Tin) Cổ nhân có …