Bài 7: Nguyên Lý Của Mọi Nguyên Lý

 

 • Nguyên Lý của mọi Nguyên Lý tức là Hóa Thành của mọi Hóa Thành (Lý Thành).

Đó là: Phép lạ của mọi Phép lạ (phép này rất khó, bất đắc dĩ mới sử dụng).

Đó là: Phép tắc của mọi Phép tắc (phép Âm Dương Tĩnh, Động, Giao, Cảm, Thành).

Đó là: Pháp môn của mọi Pháp môn (Âm Dương khai mở trí tuệ cho 1 ý tích cực).

Đó là: Nguyên tắc của mọi Nguyên tắc (thực hành Âm Dương công phu tùy khả năng).

 

PHẦN GIẢI THÍCH

 

 • Hỏi: Nguyên Lý của mọi Nguyên Lý là gì? Là thế nào? Là sao?

Đáp: là Lý Thành K.H.T.K.CỰC: Lý do có Hóa Thành mọi thứ trong Vũ Trụ Vô Hữu.

 

 1. Muôn đời, khắp nơi và mãi mãi chỉ là Hóa Thành rồi lại Hóa Thành chớ không có điều gì lạ nữa cả (Luật Cấu Tạo Hóa Thành).

 

 1. Người đời quen gọi là Tạo Hóa, là Thượng Đế, là Ông Trời…

 

 1. Sự thật chỉ là Nguyên Lý Hóa Thành: Đức Tính biết hóa ra thế này thế nọ.

 

 • Hỏi: Phép lạ của mọi Phép lạ là gì? Là thế nào? Là sao?

Đáp: là một Đức Tính biết biến hóa: biết Không lại biết Cực Không (K.H.T.K.CỰC).

 

 1. Tư năng tự biết: từ đó mà biết trở nên thế này, thế khác, thế nọ kia.

 

 1. Biết tự tạo: siêu siêu tạo, siêu linh tạo, linh thiêng tạo, hiển hách tạo, siêu hiển tạo và ngược chiều tạo: Hiển Siêu tạo trở về kỳ đạt là linh thiêng Bộ Mặt mới (mục tiêu tối hậu).

 

 1. Tánh biết Cực Không hóa Có, Cực Có hóa Không là Đạo Tiên Quyết (Đạo Cực biến hóa, biến động, biến đổi mãi mãi từ bấy đến nay làm cho muôn đời, khắp mọi nơi và mãi mãi đi trong Đạo Cực, tức là cứ phải động tĩnh hết thế này đến thế khác, hết thế nọ đến thế kia không làm sao khác được.

 

Đó là Phép lạ của mọi Phép lạ.

 

Tại sao bất đắc dĩ mới sử dụng?

Xin đáp: người mà thuận thiên hành đạo trong mọi việc nhỏ thôi thì cũng đã không kiên nhẫn nói, huống hồ là phải thuận thiên hành đạo cho tất cả bất kể việc gì cũng đều phải kiên nhẫn theo Biến Hóa Luật tuần tự trật tự.

 

 1. Người xui xẻo quá mới được và bị kiên nhẫn mãi cho Luật tuần tự trật tự

 

 1. Tuân hành theo thiên cơ trong nhân cơ máy động mà làm việc bất kể ngủ thức, chết sống, đói no, khỏe mạnh, bệnh hoạn: tự thân phải tự quên hết!

 

 1. Tự thân phải biến hóa đúng lúc bất kể cai trò cao thấp trong kiếp làm người.

 

 1. Bởi vì Vũ Trụ hoạt động đã khiến cho xã hội loài người điên loạn khó hiểu, khó thông cảm nhau mà ta cũng đang là kiếp người giữa điên loạn đó.

 

 1. Giữa xã hội loài người thì các tổ chức điên cuồng ác độc nghịch chiều gặp nhau, tự cao, tự đại gặp nhau, tân cựu chà đạp lẫn nhau.

 

 1. Hiện tượng nhân quần, 5 châu 4 biển cơ cực điêu linh, ác độc khắp nơi ngày càng tăng trưởng, gian dối tột độ để sống còn, loài người chỉ còn lo tiêu diệt loài người mà đó cũng chính là lo tự vệ hộ thân!

 

 1. Đó là thời mạt mạt pháp mà cũng là thời phục pháp, có nghĩa là thời kỳ của các bùa phép tự cao tự đại kiêu căng, kiêu ngạo của các Đạo giáo và của những khoa học cựu tân mầu nhiệm thảy thảy đều không linh nghiệm, không hiệu nghiệm cho mục tiêu nhân loại sinh tồn.

 

 1. Sự sống còn của loài người bị đe dọa ngày đêm, bị đe dọa tiêu diệt vĩ đại kinh khiếp, thế là tự nhiên mơ ước hy vọng phép lạ hơn các phép cũ, loài người vừa chờ đợi vừa nôn nóng, bởi vì tất cả đều muốn sống còn.

 

 1. Nhân loại đang đi trong truông tự tử, cho nên nhân loại chỉ cầu xin, cầu mong phép lạ xuất hiện ngay, mặc dù có phải hủy diệt, tiêu diệt, hạ bệ hoặc là phù giúp, phụ lực với các bùa phép cũ, xin miễn là đáp ứng được cho mục tiêu nhân loại sống còn là được rồi.

 

 1. Trong sự thật thì đó chỉ là thời đại mạt mạt pháp và phục pháp cho nên phép lạ của mọi phép lạ tự nhiên phải đến, tự nhiên xuất hiện trong nhân loại, do Luật tuần tự trật tự của Vũ Trụ Dịch điều khiển.

 

 1. Luật tuần tự trật tự do Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức xếp đặt đi trong Đạo Cực, cứ hết bộ mặt này thì đến bộ mặt khác, cứ thế mà thay đổi mãi mãi, Đạo trong muôn đời, khắp nơi và mãi mãi luôn luôn là canh tân, canh cải, đào thải, lạc hậu lỗi thời.

 

 1. Bởi thế cho nên khi phép lạ của mọi phép lạ xuất hiện thì dĩ nhiên là có hủy diệt, tiêu diệt mà cũng là phù giúp xây dựng, cho tất cả các bùa phép cũ, tức là xếp đặt đúng chỗ, đúng khả năng và ứng dụng đúng lúc.

 

 1. Vì xây dựng, phù giúp mà đồng thời cũng có hủy diệt, tiêu diệt tất cả những bùa phép lỗi thời lạc hậu, sự kiện ấy tình đời, tình người gọi là bất đắc dĩ mới sử dụng (trong sự thật là bất đắc dĩ thuận thiên đó vậy).

 

 

 • Hỏi: Phép tắc của mọi Phép tắc là gì? Là thế nào? Là sao?

Đáp: là phép tự tạo, khởi tạo, tĩnh động tạo, tối sáng tạo, tự lực tạo.

 

 1. Bất ngờ xuất hiện, động tĩnh biểu lộ phi thường và độc đáo để thành ra

 

 1. Thiên hạ dao động, giao dịch, hiếu kỳ tìm hiểu, lui tới giao thiệp.

 

 1. Đó là cơ hội ta tuyển chọn, bất kể lạ quen, thù ứng chân giả tùy ta.

 

 1. Thế là hứa hẹn thâm tình, nếu ta đã chọn lựa và có làm hài lòng ai đó.

 

 1. Có được nhiều người thì phải chọn người có ý tích cực về một vấn đề trước.

 

 1. Ta chỉ là tri âm cho ý tích cực nào đó trước hơn những ý chưa tích cực.

 

 1. Nghèo môi trường thì phải lợi dụng cơ hội thuận tiện nào đó để khởi tạo.

 

 1. Yếu tố tự tạo, khởi tạo, tối sáng tạo là phép tư năng tự hóa (K.H.T.K.CỰC).

 

 1. Là phép siêu nhiên đến hiển nhiên và đương nhiên trong Vũ Trụ Vô Hữu.

 

 1. Chính là phép sinh sinh hóa hóa: Đệ Nhiên Sinh chưa từng đình nghỉ đó vậy.

 

 1. Phép tắc Âm Dương tri âm tích cực là phép san bằng mọi nhiệm nhặt Âm Dương, tức san bằng mọi lớn lao khó khăn trở ngại trên đường tiến của mình (tự thân).

 

 1. Đó là phép thành công của mọi thành công cho thiên hạ mà cũng là cho mình.

 

 • Hỏi: Pháp môn của mọi Pháp môn là gì? Là thế nào? Là sao?

Đáp: là phép khai mở trí tuệ, bí nhiệm biệt truyền, khai môn đúng lúc

 

 1. Chọn người phải xét Đức Tính, Tình Ý tích cực cầu tiến (phần người truyền).

 

 1. Chẩn bệnh cho thật kỹ, nội ngoại Trí Tri Cơ Cấu rồi mới bắt đầu trị bệnh.

 

 1. Tùy bệnh thuyên giảm mà tiến từng bước một cho người thụ phép thì mới được.

 

 1. Điềm đạo, khai quan điểm nhãn lúc chỉ có người đó với mình mà thôi.

 

 1. Người thụ: tình ý tích cực cầu tiến đã có hành động diễn ra thế nào xong rồi.

 

 1. Ý nguyện rõ ràng, ước vọng phân minh, mục tiêu muốn đặt được ra sao.

 

 1. Chấp pháp công phu, phải năng tập tành: Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng (bài vở).

 

 1. Tự thân người thụ phép sẽ tự có ánh sáng linh thiêng, gậy thần riêng cho họ.

 

 1. Đó là phép Như Lai Hộ Độ: duyên truyền thụ đạt thành mục tiêu lưu truyền.

 

 

 • Hỏi: Nguyên tắc của mọi Nguyên tắc là gì? Là thế nào? Là sao?

Đáp: là phép Âm Dương quân bình cân xứng: cung cầu liên lỉ thuận nghịch.

 

 1. Bớt chỗ thừa, thêm chỗ thiếu, ý người cung cầu thừa thiếu, tuần tự trật tự.

 

 1. Cung cầu thực hiện, Tiên Hậu Nhiên Sinh, chung tư, chính tà, lợi hại.

 

 1. Ý người cung tỏ bày trước, ý người cung tỏ bày sau (chân giả biến đổi).

 

 1. Ý người cầu thổ lộ trước, ý người cầu thổ lộ sau (cung cầu mất trật tự?).

 

 1. Cung cầu cùng tiến hành thực thi: có xứng hợp và chưa xứng hợp (cân xứng).

 

 1. Phải bổ túc: tùy Trí Tri, Ý Thức, tùy trình độ, khả năng, sức chịu đựng của người cầu thì mới là đúng phép quân bình sinh hóa của Âm Dương đó vậy.

 

Tóm lại: người học về Lý Học Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức thì cần phải thấu đáo cho thật rõ Đạo Cực Không, Đạo Hóa Thành, Đạo Liên Lỉ, Đao Âm Dương cung cầu, Đạo quân bình cân xứng, Đạo Nhiên Sinh là cái lẽ sinh tồn và trường tồn của Vũ Trụ Vô Hữu. Bởi có những cái lý lẽ mấu chốt, then chốt của Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức như vậy cho nên muôn loài vạn vật mới được sinh sinh hóa hóa mãi mãi không bao giờ đình nghỉ đó vậy.

 

Nay tạm giải thích vắn tắt, nếu học viên nào có đầy đủ đức hạnh cơ duyên thì sẽ nắm vững các phép kể trên và ứng dụng khi cần, hoặc khi bất đắc dĩ phải thuận thiên hành đạo trong kiếp làm người không bao giờ thất bại đó vậy.

 

 

Dịch Lý Sĩ                                                                                                          Biên soạn

XUÂN PHONG                                                                                                CAO THANH

 

 

 

—{–

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Khai Giảng Khóa Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh – Trình độ Chuyên Sâu (26/11/2022)

Lúc 18:30 ngày 26/11/2022 Đối Tượng: Dành cho các bạn đã hoàn tất khóa học Phong …