Bài 2: Nhận Thức Về Trí Tri Cơ Cấu Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh (Phần 1)

Nhận Thức Về Trí Tri Cơ Cấu

 • Đứng trong phạm vi con người mà nói về Âm Dương Tình Ý người:

1.  Âm Dương Tình Ý người là gì? Là thế nào? Là sao?

Đã nói rõ ràng trong bài trước, chỉ nhắc lại đại lược: là Âm Dương Trí Tri, Ý chung đụng hữu tình (Âm Dương là tình phối tụ, phối tan, bất kể gần xa).

2. Con người xét lại tự thân để: (xét đại lược)

      a. Chấp nhận con người vốn sẵn có cái tình, cái ý, có tình ý sao đó đối với chính con người và đối với muôn loài vạn vật ngoại thân một con người.

    b. Con người đem tình ý sẵn có ấy mà ngao du, giao du, giao dịch khắp cõi trời Âm Dương Tiên Hậu bất kể lạ, quen.

 • Vậy, con người được và bị Cấu Tạo Hóa Thành cái đã, rồi có sống động hóa thành một chuỗi Tình Ý mới mãi không thôi (Cực liên lỉ là ý mới mãi), liên lỉ, liên miên bất tận (Biến Hóa Luật). Nếu Đạo Cực không phải là liên lỉ nối được từ ý nghĩa này nối tiếp, nối kết với ý nghĩa nọ thì con người khỏi nghe, khỏi hiểu một ý nghĩa này với một ý nghĩa khác, tức là khỏi có bất kể một sự nói chuyện hoặc một câu chuyện gì cả giữa người với người. Đã hóa thành ra một sự nói chuyện rồi Cực liên lỉ nối tiếp để hóa thành ra nhiều sự nói chuyện tức là thành ra một câu chuyện, hóa thành một câu chuyện lại liên lỉ để hóa thành ra nhiều câu chuyện, nhiều câu chuyện sánh bằng như một cốt chuyện … nhiều cốt chuyện … có nghĩa là hóa thành ra Âm Dương trời biển tình ý bao la vô tận mà tự trong đó có:
 • Tình Ý mới vùi dập hoặc bồi đắp Tình Ý cũ (chỉ là 2 Âm Dương Tình Ý).
 • Tình Ý ẩn hiện trong Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng thì mờ tỏ ý sao đó, ngộ nhận ít nhiều sao đó, thông thường thì quá sá ngộ nhận. Hơn nữa, Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng lại khác nhau, thành thử ra hiểu cho thật đúng ý nhau thì không thể được vậy (Đồng Nhi Dị)
 • Có chân giả Tình Ý, ẩn ý, nghĩa đen, nghĩa trắng, nói bóng, nói gió, …
 • Triệu ngành học, mỗi ngành hằng tỉ tỉ Âm Dương Tình Ý hỗn loạn lung tung (tự cho tỉ dụ).
 • Trong xã hội loài người rối nùi Tình Ý, loạn lạc Tình Ý, rối bời Tình Ý. Con người trong xã hội loài người chấp tình, chấp ý, chấp tình ý, điên say, điên cuồng, điên đầu trong Âm Dương Tình Ý và tất cả đều chết ngộp trong Âm Dương trời biển tình ý, kể từ khi loài người rườm rà chữ nghĩa, ý nghĩa đến nay. Cũng chỉ vì loài người chưa tiến đến Vận hội khám phá được Âm Dương Tình Ý, là hai ý giống mà hơi khác, và cũng bởi vì chưa có Phân Khoa Chiết tính Tình Ý, chưa có người xếp đặt thành một hệ thống học: gồm cả Đạo Lý Khoa Học và Khoa Học Đạo Lý về Nhất Lý; Nếu có, thì đó có phải là chuyện đội đá vá trời không? Thưa, đã xếp đặt thành một hệ thống xong rồi.
 • Nhân loại mờ mịt, mù mịt và đắm chìm trong Âm Dương trời biển tình ý là chuyện có thật và thật sự có đang xảy ra cho nhân loại giữa xã hội loài người hiện nay, gần giống như thời loài người kiêu ngạo, tính xây tháp đến tận Trời để khỏi ngán lụt lội đó vậy. Thời ấy, loài người nói chuyện rất khó thông cảm với nhau (thời mạt pháp).
 • Chuyện gì xảy ra khi chưa có Phân Khoa Chiết tính Tình Ý ?

Đáp: loài người thời nay vừa ngu vừa dốt, vừa chấp, vừa tà, vừa thiển cận mà lại đèo thêm tính khí kiêu ngạo, gian xảo cũng y như thời xưa, thời xây tháp Babylon đó vậy (thời nay, xây tháp lên Nguyệt Cầu).

3. Loạn ngôn, vọng ngữ xảy ra khắp trời Á – Âu! Thật là đáng sợ!

4. Con người nói, viết, vẽ những nét vẽ ngoằn ngoèo mà không hiểu rõ là mình đang chui đầu vào một qui ước hồi nào, chui vào trong 1 phạm vi Âm Dương Tình Ý gì, nào, cạn hẹp, nong sâu ra sao, dẫy đầy sai lầm, sai lạc, ù ù cạc cạc mà không hay biết! Chúng ta nhận xét rất đúng rằng: loài người gần như hoàn toàn dốt nát về Lý Học Vạn Vật qui Nhất Lý, Âm Dương Lý. Cho nên, có hiện tượng rất ư là ngộ nghĩnh, kỳ quái mà có xảy ra thật sự trên hiện thân xã hội loài người. Rằng: con người nói, con người viết, vẽ những nét ngoằn ngoèo, con người múa may tay chân, ra điệu bộ, … để diễn tả Tình Ý gì đó mà không biết rõ ý mình như vậy là làm gì? để làm chi? Thế là con người tha hồ ăn nói vung vít vì đã có Trời sắm sẵn cho miệng lưỡi rồi, sắm sẵn Trí Tri Cơ Cấu cho rồi đo, tha hồ dùng xài, có sẵn da, thịt, tay, chân, xương, gân, tóc, trí óc, để làm việc vung vít, bày ra trăm ngàn, triệu, tỉ tỉ danh từ mà con người cũng không tự biết đó chỉ là danh từ, không biết danh từ vẫn chỉ là ở phạm vi Âm Dương Tình Ý người mà thôi. Con người chỉ còn được và bị múa may quay cuồng trong trò chơi điên cuồng vui nhất là bày đặt ra đủ thứ danh như: Niết Bàn, Thiên Đàng, Địa Ngục, Trần Gian, Tiên Cảnh, Thiên Địa, Quỷ Thần, Thánh Trí, Quỷ Sứ, Thiên Thần, … chỉ là Tình Ý người sao đó đối với vấn đề gì đó mà thôi. Thế là nhân loại đang bị thời bệnh say chữ, điên chữ, bệnh chữ nghĩa, bệnh định danh, bệnh đặt tên, bệnh mọt sách. Xét lại, kể từ thuở loài người chưa bày đặt ra chữ nghĩa thì sự loạn lạc cũng rất là kinh khiếp, cho nên phải bày ra cho có chữ nghĩa. Cứ mỗi Độ Cực của Cực trong một vấn đề nào cũng đều có hiện tượng hỗn loạn cả. Thế là mãi mãi loạn ngôn vọng ngữ? Mãi mãi vẫn còn là bãi chiến miên trường sao?

5. Đáp: Nhân loại chưa có chữ nghĩa thì hỗn loạn đến cực loạn để có 2 chữ nghĩa, 2 hình bóng để giảm loạn, rồi nhiều chữ nghĩa lên, nhiều mãi để loạn chữ nghĩa và đến nay thì sinh linh đồ thán vì loạn quá sá về chữ nghĩa, ý nghĩa (tất cả chỉ là thời) rồi lại trở về 2 chữ để giảm loạn, rồi Cực của 2 chữ lại loạn lên đến Cực loạn tỉ như luật hết sáng đến tối, hễ hết tối lại quay về sáng.

Tất cả chỉ là Đạo Cực trổ sinh bên trong 2 đầu Siêu Hiển Hư Như Như Hư Cực: Bộ Mặt mới phủ lên trên Bộ Mặt của nó. Tình Ý chữ nghĩa là cửa ải nhiêu khê để thử thách anh hùng hảo hán nào dám nhào vô khám phá Âm Dương trời biển tình ý cái chơi. Rất tiếc, nhân loại không ai dám, dù rằng đã nhìn thấy tên thủ phạm đồng lõa của hỗn loạn là: Âm Dương trời biển tình ý, điều này cũng không ai dễ gì mà biết được, mà nếu có thiểu số người nào đó biết được đi nữa thì cũng đành đầu hàng, chớ không biết phải làm sao.

Bằng cớ là nhân loại chưa hề có: chưa rút ngắn được mọi Tình Ý thành ra Khoa học Âm Dương Tình Ý, tức là chưa hề có Phân Khoa Chiết tính Tình Ý.

Mới hay rằng: Thánh Trí Tiên Hiền xưa nay đều chết queo, kể từ khi bước chân vào ngưỡng cửa (chữ nghĩa) của Âm Dương trời biển tình ý thì họ hỗn loạn, họ hết còn biết được gì nữa trong số đó, bí tịt, mù tịt, bó tay đầu hàng, còn nói chi đến nhào vô và cuối cùng là lôi đầu tên thủ phạm chánh tông hỗn loạn là Chân Lý Lý Học.

Điều đó thì chắc chắn xin lỗi, tới chỗ được quá khác chớ chưa hề đến được hơi hơi khác.

 • Âm Dương Tình Ý đi về đâu?

Đáp vắn tắt (chế tác sáng tạo tức là Tượng Hình Hài Thanh để hội ý) :

4. Đi về cho chính mình hoặc người khác tức là Âm Dương Tình Ý khởi đi từ đâu thì ý động tĩnh đó để trở về cho Tình Ý đó lập tức cái đã (Phản Phục). Thế rồi mới lại có hóa thành bộ mặt Tình Ý cho mình, cho bá tánh.

5. Tình Ý hiện thành văn ngôn, từ ngữ rồi thì nó đi về tít mù của nó, đi về tri âm sâu kín của nó: văn ngôn, từ ngữ loài người, nó tự ngao du từ đời này sang đời khác trong xã hội loài người.

6. Tình Ý đi trong Đạo Cực, Tình Ý Cực mãi tức là Tình Ý tham dự gì, ghé đâu và rồi cũng như lúc mà Tình Ý mình hoặc kẻ khác tự canh tân, canh cải, đào thải Tình Ý cũ đó: ví dụ bằng cớ cụ thể: chúng ta đang chứng kiến dân tộc Ai Cập đọc và không hiểu chữ xưa trong Kim Tự Tháp. Dân tộc Trung Hoa đọc và không hiểu chữ xưa trong Kinh Dịch (Dịch Lý): chỉ có 2 chữ.

 • Âm Dương Tình Ý đi trên những siêu lộ lớn nhỏ nào? trạm trú ngụ của nó ở đâu?

Xin đáp vắn tắt:

Những siêu lộ lớn nhỏ của Âm Dương Tình Ý là: tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, xúc giác (tiến đi ra, đi vào tự nhiên trên tự thân mỗi người).

Để lại (trạm trú ngụ):

Trạm trú ngụ của Âm Dương Tình Ý là: Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng. Nghĩa là nơi trú ngụ của Trí Tri, Ý tức Âm Dương Trí Tri, Ý Hóa Thành vấn đề văn ngôn là Tượng Hình Hài Thanh để hội ý giữa người với người…

Chúng nó chỉ có một danh chung: Trí Tri Cơ Cấu.

 • Trí Tri Cơ Cấu là gì? Là sao? Là thế nào?

Đáp:

7. Trí Tri là:

 1. Trí là Hiểu (khả năng, năng lực, linh thiêng)
 1. Tri là biết (khả năng, năng lực, linh thiêng)

Trí Tri thì liền, lập tức là Ý, Ý tức là Cực của Trí Tri (Cực của lúc đó), lúc đó, tới độ nào đó. Có nghĩa là: khả năng hiểu biết, tức linh thiêng bản thể tối sáng, sáng tối trí của lúc đó khi tham dự vào một vấn đề, thì nó sẽ sáng tối tới độ nào đó, bất kể ở tại cõi miền Âm Dương nào, bất kể vấn đề gì (Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức là linh thiêng Thần lực).

8. Hỏi: Cơ Cấu là sao?

Đáp:    CƠ là biến động, biến chuyển, biến đổi

            CẤU là cấu kết, liên kết, chuyển tiếp để hóa thành mới mãi không thôi.

9. Vậy Trí Tri Cơ Cấu Âm Dương Âm mà cũng là Dương Âm Dương (Biến Hóa Hóa Thành, Hóa Thành Biến Hóa). Nói tắt: là Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức sẵn có nơi mỗi người.

Tóm lai, Trí Tri Cơ Cấu là Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng (của loài người)

Trí Tri, Ý xuất hình ư nhân, sự, vật, việc

Trí Tri Cơ Cấu vẫn là Trí Tri, Ý biến động trôi qua…

10. Hỏi: Biến động, biến đổi, chuyển tiếp tiến đi về đâu?

Đáp: Biến Hóa Hóa Thành từ Siêu Nhiên tiến đến Hiển Nhiên và từ Hiển Nhiên tiến đến Siêu Nhiên (từ cung ứng lẫn nhau mãi)

11. Hỏi: Trí Tri, Ý Siêu Nhiên sẵn có nơi mỗi người (vấn đề đó đồng ý rồi), nhưng nó tiến đi và tiến về trên những con đường nào?

Đáp: Trí Tri, Ý Lực là Ma Lực mờ tỏ, tối sáng sẵn có khắp châu thân, cho nên hễ bạn hiểu biết về tia tối sáng đến mức độ nào thì bạn sẽ nhận thức, nhìn biết hoặc thấy biết nó đang tiến đi và tiến về trên những con đường của tia tối sáng cũng như tia sáng tối, mờ tỏ, tỏ mờ đó.

12. Hỏi: Tia mờ đỏ, tỏ mờ, tia tối sáng, sáng tối là những con đường quá nhỏ. Khắp toàn thể châu thân con người cho tới ngọn tóc, ngọn lông, đâu đâu cũng đều có ma lực mờ tỏ, tỏ mờ, tối sáng, sáng tối quá nhỏ.

Trích Vấn Đề Lý Học (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Ghi Danh Lớp Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh (Ngày 27/08/2022) (Căn Bản)

Số mệnh = Thiên mệnh + Địa mệnh + Nhân mệnh. Mỗi con người được …