Bài 2: Nhận Thức Về Trí Tri Cơ Cấu Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh (Phần 3)

  • Trí Tri Cơ Cấu cung phụng cho Tình Ý có lợi hại cùng lúc.
  • Tình Ý chuyên lo giao dịch với Tình Ý để hóa thành Tình Ý Bộ Mặt mới mãi, hóa thành Âm Dương trời biển tình ý trong Vũ Trụ Vô Hữu là vậy đó.

Theo kiến thức Lý Học Truy Nguyên khám phá thì

  • Mọi Tình Ý cũ – mới chỉ chuyên lo cung phụng cho khả năng hiểu biết và không hiểu biết.
  • Mà khả năng hiểu biết và không hiểu biết cũng chỉ chuyên lo cung phụng cho Đức Tính Trí Tri.
  • Trước khi hiểu biết và không hiểu biết thì phải có Đức Tánh biết hiểu biết và biết không hiểu biết cái đã. Vậy, Trí TriĐức Tánh biết hiểu biết và biết không hiểu biết. Đó là: cái khả năng phát xuất Âm Dương lý lẽ.
  • Cho nên, biết hiểu biết và biết không hiểu biết là một Âm Dương Lý, một Đức Tánh biết, chớ không phải một Âm Dương gì khác, một vô cực Tánh biết, cho nên vừa biết lại vừa biết Hữu (biết Cực Vô Hữu – Hữu Vô Cực).
  • Trí Tri Cơ Cấu trong xã hội loài người

Tài sản, sản vật, sản phẩm của Âm Dương Trí Tri, Ý Thức tiến đi, tiến về nơi một bản thân con người là những gì? Loài người đang năng dùng nó ra sao?

Đáp: Âm Dương Trí Tri, Ý Thức tiến đi, tiến về trên những con đường lớn nơi bản thân một con người cứ liên lỉ, tức là cứ liên tục nối tiếp từ đời này sang đời khác, thế hệ con người thời này tiếp tục những thế hệ con người thời trước, đời trước, tìm hiểu con người trước đó đã có được và bị ăn làm những gì? Và đã để lại những gì?

Những động tĩnh của con người từ thời trước cho đến thời này chỉ là vấn đề Trí Tri nối tiếp, Trí Tri, Ý nối tiếp Ý, nghệ nghiệp nối tiếp nghệ nghiệp, nghĩa là con người khi chết đi được và bị bắt buộc để lại cho con cháu, chắt chít đủ thứ như tiền bạc, nhà cửa, vật chất, chữ nghĩa, ngu khôn, tánh tình, thiện ác,… cho bá tánh hậu lai. Tất cả vẫn chỉ là Trí Tri Cơ Cấu hiện thân của chúng, sinh động trong xã hội loài người mà rõ rệt nhất là có qui về Văn Ngôn Chữ Nghĩa là qui ước giống mà hơi khác cho mỗi vùng trời đất và cho mỗi thời lúc,… cho đến đây thì vận hội Văn Minh Tinh Thần và Vật Chất (ý tượng Dịch: Phục – Cấu, Lâm – Độn). giữa con người với con người rồi sẽ hóa thành ra là Thái – Bĩ, có nghĩa là Văn Minh Tinh Thần và Vật Chất hết bế tắc.

  • Thật ra, hết bế tắc vì đã có sự sáng soi cho nhân loại biết về Trí Tri Cơ Cấu, hết bế tắc chỉ vì tại có Vũ Trụ Ngữ do dân tộc Việt Nam khám phá và phát minh: Lý Học vạn vật qui Nhất Lý.

Hỏi: Trí Tri Cơ Cấu tức văn ngôn chữ nghĩa là vấn đề quan trọng trong xã hội loài người, nhưng Trí Tri Cơ Cấu nào, Văn ngôn chữ nghĩa nào mới chính thực là quan trọng hiện nay? (thời đại nguyên tử khinh khí này). Tại sao vậy?

Xin đáp nhanh: tất cả muôn loài đều là sản phẩm của Trí Tri, Ý để lại như trên đã giải thích, vì vậy, người đời nhân có Vũ Trụ Ngữ mới đạt được và hiểu biết được đại ý phát âm ngầm của muôn loài, mới hiểu biết rõ về Âm Dương Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Đồng Dị Dị Đồng.

Phải có văn ngôn, chữ nghĩa (Trí Tri Cơ Cấu) thì mới rình rập dõi theo được sự biến động khôn lường của Trí Tri, Ý, Trí Tri, Ý Tiên Hậu Thiên trong muôn đời và mãi mãi thì phải có cái thứ văn ngôn, chữ nghĩa muôn đời khắp nơi và mãi mãi đó, mà bể tương xứng của nó thì chính thị là Vũ Trụ Ngữ, là Âm Dương Ngữ đó vậy.

– Vô Cực là một Âm Dương Trí Tri, Ý.

– Vậy,      thuở xa xăm là một Âm Dương Trí Tri, Ý .

hiện nay là một Âm Dương Trí Tri, Ý.

mãi mãi là một Âm Dương Trí Tri, Ý.

Vũ Trụ Ngữ là qui ước của mãi mãi, là tiếng nói câm lặng của Thiên Địa Quỷ Thần chứ không phải là qui ước của những nét vẽ ngoằn ngoèo cạn hẹp, tỉ như các loại dấu của Hồng Thập Tự, các loại ký hiệu cạn hẹp, Tít – Te – Te – Tít của khoa Điện tử học, Hóa học, Vật lý hay những công thức sai lầm nông cạn của khoa học Đạo Lý nói chung.

Vũ Trụ Ngữ cũng không phải là những tiếng nói mông lung, mơ hồ đầy tính chất bịp mị hạ cấp của danh từ như trong Đạo Lý khoa học …mà Vũ Trụ Ngữ là qui ước bất đắc dĩ của Triết Nhân Đông Phương bị bắt buộc để lại, tức bày đặt ra để diễn tả Biến Hóa Luật (mãi mãi).

Người Việt Nam bất đắc dĩ thuận thiên hành Đạo, khám phá ra Biến Hóa Luật từ ở điểm thắc mắc, từ lúc chưa có Vũ Trụ Vô Hữu, từ lúc chưa có Trí Tri, Ý thì nó là Vô Toàn Vô, Không Hoàn Toàn Không. Bởi vậy, nên vấn đề Việt ngữ hiện hành đương nhiên trở thành giá trị Vũ Trụ Ngữ.

Vũ Trụ Ngữ giúp cho các bạn có nhiều Điệp Viên vô tư xa lạ (Điệp Viên Trời thượng thặng). Chúng sẽ là bạn trung kiên, trung thành suốt dọc đời bạn bất cứ lúc nào và ở đâu. Đó là duyên cớ chính lý để chúng ta khẳng định: Trí Tri Cơ Cấu Vũ Trụ Ngữ do dân tộc Việt Nam khám phá và phát minh cũng chính là việc làm của chính linh thiêng Thần Lực Trí Tri Cơ Cấu tự tiến cho chính nó sau nhiều năm tháng Trí Tri, Ý đã tiến đi trong tuần tự, trật tự, Trí Tri, Ý đã đi vào ngõ Cực của Cực (Cực).

Nay, cũng chính Trí Tri, Ý đã đến độ đang tiến đến hồi sáng tỏ và chấm dứt mọi việc bế tắc. Vậy, Trí Tri Cơ Cấu là văn ngôn Việt ngữ hiện hành mới, là liều thuốc mới, chính là linh thiêng Thần Lực hóa giải đích thực giữa mọi ngành Đạo Lý khoa học và khoa học Đạo Lý hỗn loạn thời nay, thời nguyên tử khinh khí (thừa sức hóa giải).

Bởi vì trong đã qua, cán cân quân bình Đạo Lý khoa học và khoa học Đạo Lý đã quá chênh lệch trong xã hội loài người. Thế mà văn ngôn chữ nghĩa của mọi Đạo Giáo vẫn chủ trương nhân loại sinh tồn không tài nào cảm thông nỗi với chủ trương tiêu diệt nhân loại của vũ khí nguyên tử, trong khi văn ngôn chữ nghĩa của mọi ngành khoa học cũng không bắt được nhịp cầu thông cảm giữa khoa học với mọi Đạo Giáo trên khắp địa cầu nhân loại! Thử hỏi, nếu không có Vũ Trụ Ngữ thì làm sao chứng tỏ được là đã hiểu rõ về Siêu không gian và không gian. Đã không hiểu rõ về Siêu không gian thì đó lại là điều thiếu sót quan trọng và lớn lao trong ngành khoa học Đạo Lý không gian mới đó vậy. Đạo Lý khoa học mà không có Vũ Trụ Ngữ thì còn có cách gì để mà nói chuyện, tiếp chuyện, hầu chuyện với linh động mầu nhiệm siêu tuyệt nào, chỉ còn lại là bịp mị, nói láo về linh động như các Đạo Giáo từ xưa tới nay chơi cho vui và thoái hóa, chỉ có vậy.

  • Trong Vũ Trụ Ngữ, chúng ta phân tích gượng ép đề ra làm 1 Trí Tri căn cơ, gọi là bí pháp để ổn định sự hỗn loạn của Âm Dương trời biển tình ý (vẫn đứng trong Tình Ý người. Vì xã hội loài người, vì đa số trí óc của loài người, vì còn đang tiến thoái hóa, đang hiểu về muôn vật theo kiểu chấp ngã không gian, thời gian. Cái này có trước cái kia có sau, nào là đã qua, hiện tại, sắp đến, tháng ngày đó đã, tháng ngày này đang, tháng ngày ấy sẽ … thuộc về lỗ tai thịt, mắt thịt, trí thịt. Họ không hiểu nỗi rằng: trước là NÓ, nay là NÓ, mãi mãi là NÓ (NÓ là Trí Tri, Ý), là Âm Dương Trí Tri, Ý chớ không có gì nữa cả. Nhưng loài người bày đặt ra đủ thứ tên rồi lại còn ngu ngốc nói nào là vô tri, vô giác,… Bởi vì vấn đề Siêu Hiển Hiển Siêu họ cho là có khác nhau và phải có thời gian trải qua, họ bằng cứ vào không – thời gian. Đối với họ, đối với đa số Trí thức chưa vượt không – thời gian, vì sở học của học chưa thấu đáo được Siêu nào Hiển nấy, của nó, tại đó, trong nó, lúc đó. Mà hễ một khi chúng ta nói đến lúc, nói là lúc biến hóa thì xin thử hỏi ta đem không gian, thời gian nào để xen vào đó được một khi chúng ta đã biết Biến Hóa Luật là luật tạo lập ra không – thời gian. Không gian – thời gian chỉ là cái thứ con cháu, chắt chít hạng bét của Biến Hóa Luật. Vậy, trước sau gì cũng chỉ là Trí Tri, Ý mà thôi. Cho nên, mọi Vô Hữu linh thiêng hơn kém chỉ có một danh như Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý Thức (kỷ nguyên mới).

Và bây giờ thì chỉ còn lại cái Trí Tri, Ý cho Tình Ý nhân loại mà thôi, chúng ta tạm liệt kê thành 1 Trí Tri, Ý căn cơ sau đây để làm nấc thang học tập cho tất cả mọi ngành Đạo Lý khoa học và khoa học Đạo Lý theo kỷ nguyên mới

Trí Tri, Ý  Lý (Vô Hữu) Trí Tri, Ý Đức (Manh Nha Cực) Trí Tri, Ý  Tính (Biến Hóa)
Trí Tri, Ý Thời (Khởi Dứt) Trí Tri, Ý Thần (Linh Hiển) Trí Tri, Ý Khí (Khinh Trọng)
Trí Tri, Ý Tình (Âm Dương) Trí Tri, Ý Thanh (Trầm Bổng) Trí Tri, Ý Sắc (Sáng Tối)
Trí Tri, Ý Chất (Thanh Trọc) Trí Tri, Ý Thể (Nhiển To) Trí Tri, Ý Hình (Ngay Cong)

Qui ước thành 12 phạm vi căn cơ, căn bản này dành cho hậu lai Trí Tri, Ý Học đó vậy. Tất cả 12 căn cơ, căn bản tự nó ăn làm theo Âm Dương Tình Ý riêng của nó, nghĩa là nó đương nhiên lúc nào cũng động tĩnh với khả năng sẵn có và tuân theo luật tuần tự, trật tự (tự thân biến hóa mầu nhiệm, loài người đa số thường nhìn biết bằng biến động, biến đổi).

 

Dịch Lý Sĩ                                                                       Biên soạn

XUÂN PHONG                                                              CAO THANH

—

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Bài tập lý luận quẻ: TIỂU SÚC – KHUỂ – ĐẠI SÚC