Bài 11:Nối Tiếp Vấn Đề Dịch Lý Hóa

 • Dịch Lý Hóa trên hiện thân xã hội loài người: Đạo Lý Khoa Học – Khoa Học Đạo Lý.

 

 • Đạo Cực làm cho con người mạt pháp nào thì tự biết lo phục pháp đó.

 

 • Đạo Lý Hóa Khoa Học – Khoa Học Đạo Lý Hóa: Đạo Lý trở thành kỷ nguyên mới nhân loại.

 

 • Chúng ta nhìn nhân loại bằng đôi mắt của nhà Âm Dương Học qua trên một tư cách.

 

 • Nhân loại: các nhà thông thái học, động tĩnh trong tư cách Triết Học (riêng chúng ta đang làm một việc nặng nề kinh khiếp ngàn triệu năm một thuở).

 

 1. Đạo Lý Khoa Học làm cho loài người theo khoa học vật chất hiểu được, thông cảm được Đạo Lý nơi tự thân của mỗi người, trở thành người người Khoa Học Đạo Đức trong nhân thế kỷ nguyên mới.

 

 1. Khoa Học Hóa Đạo Lý làm cho loài người theo Đạo Học Đạo Lý hiểu được và thông cảm được Khoa Học nơi tự thân của mỗi người, trở thành người người Đạo Đức Khoa Học trong nhân thế kỷ nguyên mới.

 

 • Đạo Cực Hơi Hơi Khác không ngừng nghỉ trong mỗi con người, vì vậy cho nên con người hơi hơi khác thì dễ thông nhau, nhưng nối tiếp mãi hơi hơi khác thì dĩ nhiên phải đến độ Quá Quá Khác thành ra nhiều ngành khác nhau trong xã hội loài người, vào loài người đã không ngờ chỉ có Nhất Lý (Dị Biệt Đạo Lý Khoa Học).

 

 • Hiện nay loài người đang tiến, đã tiến từ Dị Biệt Quá Quá Khác trở về Quá Khác rồi Hơi Quá Khác rồi Hơi Hơi Quá Khác: Nhân loại đang tiến tới bước đó.

 

 • Là thời của Triết Học có trách nhiệm nhịp cầu, trong quá khứ chưa phải là thời của ngành Triết Lý, cho nên trên hiện thân xã hội loài người chưa trổ sinh cái vấn đề Vạn Vật Qui Nhất Lý được chứng minh, còn hiện nay thì người Việt Nam đã thách đố tất cả mọi ngành Khoa Học Đạo Lý và Đạo Lý Khoa Học.

 

 • Vậy khi đã biết cơ trời, thời trời như thế, thì chúng ta nên nhớ giữ cái tư cách phân tích trong mọi động tĩnh của mình khi giao dịch, giao thiệp của mỗi cao đồ, nghề nghiệp của mỗi học viên kỷ nguyên mới, mỗi học viên phải xứng đáng là một Triết Lý gia Khoa Học đó vậy (Đạo Đức Khoa Học).

 

 

Dịch Lý Sĩ                                                                                                          Biên soạn

XUÂN PHONG                                                                                                CAO THANH

 

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thư Mời Tham Dự – Lễ Tưởng Niệm Chư Vị Tổ Năm 2023

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống cao quý của người Việt Nam, theo tinh …