Home / Dịch Lý / Âm Dương Lý Số-Dương Âm Số Lý / Bài 7: Phép Tắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

Bài 7: Phép Tắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Đây là phép chúng ta dùng xài: Thn vô Phương, Dch vô Th

2. Mun vy, chúng ta phi am tường sthtcó tính cht triết lý như sau:

a. Lý ý tượng Dch là vn đề Tiên quyết ca mi Tiên quyết

b. Linh lc: gm các Thn Thông Tri, Thn Hot Bác Biến Thông cùng vi Thn Tri Hóa, tt ccác Thn y phi ttu vvi Đức Thn Minh Thn Thc chí công vô tư, tc lúc
Thn trí đã vvi Chính Lý Âm Dương Lý.

c. Slý khách quan ca mi Tĩnh – Động thuc vs, vt, vic, tri, đời, người, … phải luôn ăn khp vi chquan Lý sca ta.

Mi chân, gi, tà động, vng động, tưởng tượng, suy din phi bđược loi ngay trong giai đon Lý s, Lý lun.

d. ng dng mt cách thông tho vvic thông dch tiếng nói ca Vũ TrVô Hu, da vào khoa Vũ TrNgTrí Tri Cơ Cu Tượng Hình Hài Thanh, do dân tc Vit Nam khám phá, mà sdng càng tài tình là do công phu, tài năng ca Biến Thông Thiên Địa tt yếu mi Dch hc sĩ đó vy

 

Dch Lý Sĩ                Biên son
    XUÂN PHONG         CAO THANH

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Khai Giảng Lớp Dịch Lý Báo Tin (Dịch Lý Việt Nam)

Khai giảng lớp Dịch Báo Tin trình độ cơ bản vào lúc 18:00 ngày thứ …