Home / Dịch Lý / Âm Dương Lý Số-Dương Âm Số Lý / Bài 5: Phương Pháp Để Tiến Bộ Trên Bước Đường Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

Bài 5: Phương Pháp Để Tiến Bộ Trên Bước Đường Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

13. Bin Minh Chng Nghim Chân Lý là mc tiêu ti hu ca Dch hc sĩ. Mun được vy, nhđịnh phi có phương pháp (bí phép). Phương pháp là con đường DUY NHT đưa ta ti mc tiêu mà ta mun.

Ta li mun sở đắc ti đa vBin Minh Chng Nghim Chân Lý tc để xưng danh nhà Tiên Tri, Tiên Giác, … cho nên li rt cn phương pháp.

14. Phương pháp đó như sau:

a- Phi kltthut mt câu chuyn có tht xy ra (tc ghi nhn trung thc vhin tượng Dch Lý Hóa) do chính mình có tham dhoc chng kiến. Không nên ghi
chuy
n do người khác kli vì e stam sao tht bn mà hóa ra khó hiu STht.

b- Mun klphi nhìn cho ra các động tĩnh đang quây qun (dch biến) vi mình trong mt khung cnh nào đó (không thi gian) và mình tcho là Đại phm vi svt, s
vic nào đó.

c- Mun klcho tht hay, tht linh động, t phi lit kê tng thứ đã và đang hóa thành sự động tĩnh, mà nó lt vào mt tht, ltai tht, trí tht, hoc va chm vào bn thân ta,
lúc
y, ta đang có ý thc vchúng ra sao, thế nào đó. Đó là ta phi tìm cho ra phm vi cơ động tình lý.

d- Ví d: Đại phm vi: tim phở Ta lit kê ra nhng tiu phm vi ttư liên hvi tim ph: khách ăn ph, bàn ghế ngi,dĩa đựng rau, chai đựng nước mm, tô ph, bánh ph, nước lèo, tht tái, đũa hay mung, ớt, chanh,… ồn ào, yên tĩnh, ngon, b, d, nóng, ngui, đắc, ế,… bồi bàn.

e- Ta lit kê bt knhiu hay ít, tùy theo tình ý quan sát và tùy ý mun klnhiu hay ít ta… Ta kể lnong sâu tùy theo tư năng ca ta hoc tùy theo trí sáng sut ti đâu thì
ta s
ghi câu chuyn ti đó theo tình ý lý thông thường.

f- Ta có mt công vic quan trong kế tiếp là phi tp trung Thn tri’ vào ý tưởng Dch đang thi sng động

Tnhư Đại Quá đang động, ta clp đi lp li mãi cái ý nghĩa lý Đại Quá là cquá… cho đến khi nào ta hiu được Đại Quá ca tim phlà gì, Đại Quá ca bàn ghế là gì,

Đại Quá ca bánh phra sao. Nếu ta chưa thy ý nghĩa ca Đại Quá mi phm vi mà ta va lit kê hi nãy thì knhư ta toi công, tc chưa thy svt, vic nhy múa trong
D
ch biến đó vy.

g- Sau đó ta hội ý để tp luyn biến thông danh ý tượng Dch Tdphdai quá (dùng danh tdai hp vi ý Đại Quá trong phm vi giá trmua bán… nghĩa là ta phi chn tìm mt danh tphù hp vi nghĩa lý Đại Quá mà hluôn trong phm vi cơ động tình lý, để tránh cho người khác hoc hu thế nhng ngộ nhn, lm ln vvăn ngôn nghĩa lý.

Ta chn la danh lý, danh được lý,… đó cũng là công tác Văn lý hc, nó strlc cho vic kim soát Chân Lý câu chuyn ta chớ xem thường cho vic kim soát Chân Lý câu chuyn ta chxem thường thờ ơ, gi tt là phép 7 bước

15. Ti sao phép 7 bước khó theo mà li dtheo?

a- Nếu ta chưa có nhu cầu tới lúc đòi hi quyết lit vBin Minh Chng Nghim Chân Lý, nói rõ hơn, hoàn cnh lúc y scn thiết Bin Minh Chng Nghim Chân Lý
ch
ưa phi tht slà nhu cu bc thiết ca chính mình thì dĩ nhiên là mình rt khó theo.

b- Đã đến lúc mà nhu cu đòi hi Bin Minh Chân Lý trong mình bc xúc quyết lit ri, nhu cu y sthôi thúc, sxui khiến nlc, thúc bách con người mình hóa ra siêng
n
ăng tt độ trong vic bin minh chng nghim Chân Lý ri quen dn theo Pháp, mình sdn thy dễ ợt khi dùng xài phép 7 bước.

Tn nhân lc, tri thiên mng nghĩa là: hễ cgng thì buc phi có tiến bít nhiu cái đã.

16. Sở đắc vBin minh Chân Lý thì có ích li gì?

Sở đắc vBin minh Chân Lý mi tthy rõ ý tri lng lng, thưa mà chng lt, mi biết thun thiên hành đạo, không biết chân lý tuyt đối ca Tri Đất thì không có chuyn thun
thiên hành
đạo mà chcó chuyn hành động vng động, nên có hành động sái quy.

Vy Bin minh Chân Lý scó li ích ti đa, biết thun thiên hành đạo vô tư, không có hành động vng động hoc ít na là bt đi sthiếu vô tư vng động. Li rt ln.

17. Kết lun: hc viên, Dch hc sĩ stiến bộ đến độ biết được đường đi dĩ nhiên ca To Hóa, ca muôn vô hu vật,… biết chc chn chkhông phi bói hay đoán mò gì c. Ta biết chc chn thiên hnói láo hay nói tht ti vì ta quen kim soát Âm Dương Đồng Nhi Dchân gi.

Ta sẽ dư sức khai vt thành v.

Ta sdư sc dng nhân, vt, vic, sự đúng chỗ đúng lúc tc biết rõ vic thun thiên hành đạo.

 

Dch Lý Sĩ               Biên son
XUÂN PHONG         CAO THANH

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Khai Giảng Khoá Dịch Lý Báo Tin (Chuyên Sâu) (13/4/2019)

Thời gian 18:00 chiều ngày 13/04/2019 Thời Lượng Khóa Học:  12 Buổi (3 tháng) Thời Gian …