Home / Tag Archives: Dịch Lý Học (page 2)

Tag Archives: Dịch Lý Học

Bài 17: Nói Dịch Do Chính Quái Và Biến Quái

noi-dich-do-chinh-quai

Ví dụ 1: Bữa nọ đang lúc đi bộ ngừng tại cổng xe lửa (tàu hỏa), vì có một đoàn tàu sắp chạy ngang qua đó. Bỗng nhiên lòng bạn muốn biết hay có người quen hỏi rằng: tiên sinh hãy …

Read More »

Bài 16: Nói Dịch Do Đơn Quái-Dịch Lý Học Đại Cương

Nói Dịch Do Đơn Quái: Bữa nọ đang lúc đi bộ ngừng tại cổng xe lửa (tàu hỏa), vì có một đoàn tàu sắp chạy ngang qua đó. Bỗng nhiên lòng bạn muốn biết hay có người quen hỏi rằng: tiên sinh hãy nói xem chiếc xe loại nào sắp chạy ngang qua đây.

Read More »

Bài 15: Phép Nói Dịch Co Giãn Nặng Nhẹ

Học Dịch tức là học về Âm Dương, mà Âm Dương tức như là Động Tĩnh. Khi luận một việc hay muốn hiểu biết một quẻ phải suy phần Động luận phần Tĩnh, suy phần Tĩnh, luận phần Động cũng như một sự vật thì phải có cái vỏ và cái ruột.

Read More »

Bài 14: Lục Hào Lý Sự-Dịch Lý Học Đại Cương

Tiền nhân sợ đời sau khó lĩnh hội về ý nghĩa của Ông Châu Công Đán luận bàn trên mỗi hào của mỗi Quái nên có nói thêm các điều dưới đây, tuy là không hoàn hảo nhưng cũng sáng tỏ được vấn đề cho mỗi phạm vi khác nhau trong 6 hào:

Read More »

Bài 13: Tối Cần Về Phép Nói Dịch-Dịch Lý Học Đại Cương

toi-can-ve-phep-noi-dich

Muốn nói Dịch, trước phải thuộc Quái Nghĩa, do Quái Nghĩa của Dịch Tượng ấy mà suy lý kế đó mới xem xét hào động là hào thứ mấy, rồi coi hào Dương động hóa ra Âm hay hào Âm động biến thành Dương. Thứ phải xét vị trí của hào là Âm cư Dương hay Dương cư Âm hoặc Âm cư Âm hay Dương cư Dương (hào đang động), rồi xét Hưu, Tù, Vượng, Tướng đều là phụ.

Read More »

Bài 12: Phép Lập Quái-Dịch Lý Học Đại Cương

phep-lap-quai

PHÉP LẬP QUÁI Phàm muốn lập Quái thì không cứ số nhiều ít, cứ lấy số 8 làm gốc (Bát Quái). Nếu trừ mãi cho số 8 mà còn thừa, lấy số đó làm Quái. Còn như số thừa là …

Read More »

Bài 11: Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường

dong-tinh-cong-thuc-huu-thuong

ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC HỮU THƯỜNG: Tức là gồm cả tai nghe, mắt thấy, trí hiểu và tâm tư. Ví dụ: - Tai nghe người ta nói năm gì, tháng gì, ngày mùng mấy - Mắt thấy là sáng tối, ngày đêm, lồi lõm, lớn bé

Read More »

Bóng Dáng Dịch Lý Trong Ngôn Ngữ Việt Nam

bong-dang-dich-ly-trong-ngon-ngu-viet-nam

Ngôn ngữ phản ánh ý thức (Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức) của con người. Đặc thù của quốc gia, vùng lãnh thổ, miền khí hậu, phương kế sinh nhai, phương cách giải trí, tập quá sinh hoạt văn hoá, tư tưởng… sẽ được biểu hiện qua ngôn ngữ mà ta sử dụng hằng ngày.

Read More »

Bài 10: Áp Dụng Động Tĩnh Công Thức Bất Thường

dong-tinh-cong-thuc-bat-thuong

ÁP DỤNG ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC BẤT THƯỜNG (Tức là vô thường nhân mắt thấy) Bất thường: bỗng nhiên bữa nọ bạn nhìn một sự, một vật, một việc, bất cứ cái gì mà lòng bạn cảm xúc chú ý. Có …

Read More »

Bài 9: Nhân Cơ-Dịch Lý Học Đại Cương

nhan-co

Đây là bất đắc dĩ tôi xin nói sơ qua về nhân cơ để các bạn có một ý thức rõ rệt trên phương diện Tiên Thiên triết lý và Lý Số Học, xin các bạn thông cảm cho vậy. Nhân cơ, khi các bạn có cảm xúc tức là siêu tần số lý trong bạn rất hợp với thiên cơ, thiên diện nào đó.

Read More »