Home / Dịch Lý / Bài 12: Trí Tri Ý Thời, Đệ Nhiên Sinh

Bài 12: Trí Tri Ý Thời, Đệ Nhiên Sinh

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01LÝ HỘITRƯA ………………………CHIỀU CHIỀUNGHĨA LÝ02
08HỘI LÝTRƯA – TRƯA ………CHIỀUÝ NGHĨA03
07Ý HỘISÁNG ………………..TỐI – TỐINGHĨA CHỮ04
06MINH NGHĨASÁNG – SÁNG ………KHUYATỐI NGHĨA05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01KIÊU HÙNGTRƯA ………………………CHIỀU CHIỀUSA LẦY02
08HÀNH QUÂNTRƯA – TRƯA ………CHIỀUCỐ THỦ03
07HÙNG BINHSÁNG ………………..TỐI – TỐIĐƯỜNG MẪU04
06CHIÊU BINHSÁNG – SÁNG ………KHUYATÁN LẠC05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01CHÂN TRUYỀNTRƯA ………………………CHIỀU CHIỀUKẾ TRUYỀN02
08CHÁNH TRUYỀNTRƯA – TRƯA ………CHIỀUTÁ TRUYỀN03
07THÔNG TRUYỀNSÁNG ………………..TỐI – TỐITUYÊN TRUYỀN04
06PHỤC TRUYỀNSÁNG – SÁNG ………KHUYATHẤT TRUYỀN05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01VĂN MINHTRƯA ………………………CHIỀU CHIỀUVĂN HÓA02
08CHỦ XƯỚNGTRƯA – TRƯA ………CHIỀUHƯỚNG NGOẠI03
07TÁC TẠOSÁNG ………………..TỐI – TỐITỐI ĐỜI04
06PHỤC CĂNSÁNG – SÁNG ………KHUYAMẤT GỐC05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01QUÍ GIÁTRƯA ………………………CHIỀU CHIỀUMẠO GIÁ02
08GIÁ TRỊTRƯA – TRƯA ………CHIỀULẦM GIÁ03
07ĐỊNH GIÁSÁNG ………………..TỐI – TỐILOẠN GIÁ04
06GIÁ CHỪNGSÁNG – SÁNG ………KHUYAMẤT GIÁ05

 

Không có quân xâm lăng thì tốt – nhanh xấu – chậm

 

Có quân xâm lăng xen vào thì tốt – chậm xấu nhanh

 

 

Dịch Lý Sĩ                                                                                                          Biên soạn

XUÂN PHONG                                                                                                CAO THANH

 

 

 

 

 

 

 

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Khai Giảng Khoá Dịch Lý Báo Tin (Chuyên Sâu) (13/4/2019)

Thời gian 18:00 chiều ngày 13/04/2019 Thời Lượng Khóa Học:  12 Buổi (3 tháng) Thời Gian …