Bài 12: Trí Tri Ý Thời, Đệ Nhiên Sinh

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01 LÝ HỘI TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU NGHĨA LÝ 02
08 HỘI LÝ TRƯA – TRƯA ……… CHIỀU Ý NGHĨA 03
07 Ý HỘI SÁNG ……………….. TỐI – TỐI NGHĨA CHỮ 04
06 MINH NGHĨA SÁNG – SÁNG ……… KHUYA TỐI NGHĨA 05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01 KIÊU HÙNG TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU SA LẦY 02
08 HÀNH QUÂN TRƯA – TRƯA ……… CHIỀU CỐ THỦ 03
07 HÙNG BINH SÁNG ……………….. TỐI – TỐI ĐƯỜNG MẪU 04
06 CHIÊU BINH SÁNG – SÁNG ……… KHUYA TÁN LẠC 05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01 CHÂN TRUYỀN TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU KẾ TRUYỀN 02
08 CHÁNH TRUYỀN TRƯA – TRƯA ……… CHIỀU TÁ TRUYỀN 03
07 THÔNG TRUYỀN SÁNG ……………….. TỐI – TỐI TUYÊN TRUYỀN 04
06 PHỤC TRUYỀN SÁNG – SÁNG ……… KHUYA THẤT TRUYỀN 05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01 VĂN MINH TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU VĂN HÓA 02
08 CHỦ XƯỚNG TRƯA – TRƯA ……… CHIỀU HƯỚNG NGOẠI 03
07 TÁC TẠO SÁNG ……………….. TỐI – TỐI TỐI ĐỜI 04
06 PHỤC CĂN SÁNG – SÁNG ……… KHUYA MẤT GỐC 05

 

Một văn võ tự tiến thoái, trổ sinh trên hiện thân xã hội loài người

 

TRÍ TRI Ý BIẾN HÓA, BIẾN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI

 

01 QUÍ GIÁ TRƯA ……………………… CHIỀU CHIỀU MẠO GIÁ 02
08 GIÁ TRỊ TRƯA – TRƯA ……… CHIỀU LẦM GIÁ 03
07 ĐỊNH GIÁ SÁNG ……………….. TỐI – TỐI LOẠN GIÁ 04
06 GIÁ CHỪNG SÁNG – SÁNG ……… KHUYA MẤT GIÁ 05

 

Không có quân xâm lăng thì tốt – nhanh xấu – chậm

 

Có quân xâm lăng xen vào thì tốt – chậm xấu nhanh

 

 

Dịch Lý Sĩ                                                                                                          Biên soạn

XUÂN PHONG                                                                                                CAO THANH

 

 

 

 

 

 

 

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Bài tập lý luận quẻ: TIỂU SÚC – KHUỂ – ĐẠI SÚC