Home / Dịch Lý / Việt Dịch Chánh Tông / Bài 2: Ý Tượng Sơ Giải Của 8 Tượng Đơn

Bài 2: Ý Tượng Sơ Giải Của 8 Tượng Đơn

Việt Dịch Chánh Tông

(Tác Giả Dịch Lý Sỹ Xuân Phong-Nguyễn Văn Mỳ)

1.Cách lập quẻ dịch

2.Ý Tượng Sơ Giải Của 8 Tượng Đơn

SỐ LÝDỊCH TƯỢNGDANH TƯỢNGÝ TƯỢNG
1que-kien THIÊN

KIỀN

CƯƠNG KIỆN. Kiện dã, mạch mẽ, mạnh tiến, cứng mạnh, khỏe mạnh, khô, lớn, cao.
 
2que-trach TRẠCH

ĐOÀI

HIỆN ÐẸP. Duyệt dã, vui lòng, đẹp đẽ, ưa thích, khuyết mẻ, nói năng.
 
3 que-lyHỎA

LY

SÁNG CHÓI. Lệ dã, sáng sủa, tỏa ra, bám vào, phụ vào, trưng bày, phô trương, trống trơn, không yên
 
4 que-loiLÔI

CHẤN

  ÐỘNG DỤNG. Ðộng dã, rung động, khởi lên, sợ hãi, phấn phát, nổ vang, chấn động, chấn kinh.
5que-phong PHONG

TỐN

THUẬN NHẬP. Thuận dã, thuận theo ý trên, theo lên theo xuống, theo tới theo lui, có sự giấu diếm ở trong.
 
6 que-khamTHỦY

KHẢM

HÃM HIỂM. Hãm dã, hãm vào trong, bắt buộc, xuyên sâu vào trong, hố sâu, trắc trở, hiểm hóc, gập ghềnh.
 
7que-can SƠN

CẤN

NGƯNG NGHỈ. Chỉ dã, ngăn giữ, ở, thôi, ngừng lại, đậy lại, để dành, ngăn cấm, vừa đúng chỗ.
 
8 que-khonĐỊA

KHÔN

  NHU THUẬN. Thuận dã, mềm mỏng, thuận tòng, hòa theo lẽ, chịu lấy, tuân theo mà được lợi, thấp, nhỏ, tối.

3. Ý Nghĩa Của 64 Tượng Kép

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

y-nghia-64-tuong-kep

Bài 3: Ý Nghĩa Của 64 Quẻ Dịch-Việt Dịch Chánh Tông

Việt Dịch Chánh Tông 2. Ý Tượng Sơ Giải Của 8 Tượng Đơn 3. Ý …