Bài 2: Ý Tượng Sơ Giải Của 8 Tượng Đơn

Việt Dịch Chánh Tông

(Tác Giả Dịch Lý Sỹ Xuân Phong-Nguyễn Văn Mỳ)

1.Cách lập quẻ dịch

2.Ý Tượng Sơ Giải Của 8 Tượng Đơn

SỐ LÝ DỊCH TƯỢNG DANH TƯỢNG Ý TƯỢNG
1 que-kien  THIÊN

KIỀN

CƯƠNG KIỆN. Kiện dã, mạch mẽ, mạnh tiến, cứng mạnh, khỏe mạnh, khô, lớn, cao.
 
2 que-trach  TRẠCH

ĐOÀI

HIỆN ÐẸP. Duyệt dã, vui lòng, đẹp đẽ, ưa thích, khuyết mẻ, nói năng.
 
3  que-ly HỎA

LY

SÁNG CHÓI. Lệ dã, sáng sủa, tỏa ra, bám vào, phụ vào, trưng bày, phô trương, trống trơn, không yên
 
4  que-loi LÔI

CHẤN

  ÐỘNG DỤNG. Ðộng dã, rung động, khởi lên, sợ hãi, phấn phát, nổ vang, chấn động, chấn kinh.
5 que-phong  PHONG

TỐN

THUẬN NHẬP. Thuận dã, thuận theo ý trên, theo lên theo xuống, theo tới theo lui, có sự giấu diếm ở trong.
 
6  que-kham THỦY

KHẢM

HÃM HIỂM. Hãm dã, hãm vào trong, bắt buộc, xuyên sâu vào trong, hố sâu, trắc trở, hiểm hóc, gập ghềnh.
 
7 que-can  SƠN

CẤN

NGƯNG NGHỈ. Chỉ dã, ngăn giữ, ở, thôi, ngừng lại, đậy lại, để dành, ngăn cấm, vừa đúng chỗ.
 
8  que-khon ĐỊA

KHÔN

  NHU THUẬN. Thuận dã, mềm mỏng, thuận tòng, hòa theo lẽ, chịu lấy, tuân theo mà được lợi, thấp, nhỏ, tối.

Trích Việt Dịch Chánh Tông (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

3. Ý Nghĩa Của 64 Tượng Kép

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

y-nghia-64-tuong-kep

Bài 3: Ý Nghĩa Của 64 Quẻ Dịch-Việt Dịch Chánh Tông

Việt Dịch Chánh Tông 2. Ý Tượng Sơ Giải Của 8 Tượng Đơn 3. Ý …