Home / Dịch Lý / Dịch Lý Học Đại Cương / Bài 1: Cách Đọc Sách Theo Phương Pháp Của Khoa Dịch Lý-Dịch Lý Học Đại Cương

Bài 1: Cách Đọc Sách Theo Phương Pháp Của Khoa Dịch Lý-Dịch Lý Học Đại Cương

Ước mong phương pháp này sẽ thích hợp cho các bạn ưa thắc mắc và phát minh.

(1) Đọc đại cương

Mục đích dễ hiểu:
• Đọc dàn bài
• Đọc toàn quyển sách

(2) Đọc chi tiết

Mục đích để nhập tâm:
• Đọc kỹ từng chữ, đoạn
• Đọc lại nhiều lần một chữ, đoạn
• Đọc bằng cách “nhơi” để tiêu hóa, có thêm phát kiến mới

(3) Trình bày các điều đã thu thập được

Mục đích để chứng tỏ trình độ tiến hóa của tư tưởng

Trích Dịch Lý Học Đại Cương (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Bài 22: Thiên Quan Thế Giới Hệ Đồ-Dịch Lý Học Đại Cương

Thiên Quan Thế Giới hệ tức là khắp hoàn cầu đều sống trong vòng nhật …