Ứng Dụng Dịch Lý

BÓNG DÁNG DỊCH LÝ TRONG NGÔN NGỮ VIỆT NAM

Read More »

ĐOÁN GIÁ MUA THẦU

Vào lúc 14:00 ngày 25/05/2020, đoàn khảo sát của chúng tôi gồm có 5 người: anh Minh Phương là học viên, bạn Tùng là tài xế của công ty, hai người nữa là anh Cao, anh Quảng – là dân …

Read More »