Âm Dương Lý Số-Dương Âm Số Lý

Bài 9: Kiền Dĩ Dị Tri Khôn Dĩ Giản Năng

Tiền nhân có câu: Kiền dĩ dị tri, Khôn dĩ giản năng, nghĩa là: Đức của Kiền nó thể hiện cái Tánh để thấy biết sáng tỏ, hiển hiện, công khai, cụ thể, trực tiếp, rõ ràng; còn Đức của …

Read More »

Bài 8: Mười Tám Điều Tâm Niệm Về Tất Pháp Lý Đoán Số Học Biến Thông

Điều kiện tiên quyết: Đức Vô Tư Âm Dương Trí Tri, Ý Vô Toàn Vô là Đức Thần Minh Thần Thức, gọi tắt là Đức Vô Tư. Phải có sự hiện diện trực tiếp của Đức Vô Tư, Đức Vô Tư …

Read More »

Bài 7: Phương Pháp Và Điều Kiện Để Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

3. Phải hiểu thật rõ, thật đúng cái lý lẽ của Lý ý tượng Dịch. Ví dụ: khi ta thấy lu gạo lưng lửng chưa đầy … nếu là Tiểu Súc, ta hiểu lý do hết tiền để mua thêm …

Read More »

Bài 6: Phép Tắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Đây là phép chúng ta dùng xài: Thần vô Phương, Dịch vô Thể 2. Muốn vậy, chúng ta phải am tường số thứ tự có tính chất triết lý như sau: a. Lý ý tượng Dịch là vấn đề …

Read More »

Bài 5: Phép Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

Bài mẫu về phép kiểm soát 1. Tự mình có tham dự, có chứng kiến và liền phải ghi nhớ câu chuyện ấy. Tốt nhất và phải ghi vội vắn tắt câu chuyện vào sổ bỏ túi. Ghi vội là …

Read More »

Bài 4: Phương Pháp Để Tiến Bộ Trên Bước Đường Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

13. Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý là mục tiêu tối hậu của Dịch học sĩ. Muốn được vậy, nhất định phải có phương pháp (bí phép). Phương pháp là con đường DUY NHẤT đưa ta tới mục tiêu mà ta …

Read More »

Bài 3: Chỉ Có Âm Dương Vô Toàn Vô

7.Kể từ Siêu Siêu Nhiên tiến đến Siêu Nhiên rồi tiến đến Hiển Nhiên… Chuyện ấy tất nhiên và dĩ nhiên như vậy rồi cũng không thể sửa đổi được nữa, nghĩa là Thiên Địa Quỷ Thần cũng phải tuần tự, …

Read More »

Bài 2: ĐỨC TÁNH của THẦN THÔNG TRI và THẦN TRI HÓA

1.Những Đức Tánh này được và bị chúng tôi định ý nghĩa, lý giải về căn gốc và qui luật của nó khá đầy đủ trong quyển Văn Minh Dịch Lý Việt Nam tập I. Ở quyển này, nhằm giúp …

Read More »

Bài 1: Giới Thiệu Âm Dương Lý Số-Dương Âm Số Lý

am-duong-ly-so

ĐÔI LỜI THẦN TRIẾT Tài liệu này ta ghi hơi vội nên có hơi rắc rối, tức có hơi khó hiểu đối với người chưa học Dịch Lý, hoặc mới học một chút ít về Dịch Lý Việt Nam. Nay, …

Read More »