Home / Dịch Lý (page 4)

Dịch Lý

Dịch Lý là gì?

Dịch lý là lý lẽ biến hóa tuy vô hình nhưng có mặt ở khắp mọi nơi người xưa nói: “Thần vô phương, nhị dịch vô thể” (Thần không có phương sở, Dịch không có bóng hình). Thần không ở phương nào cả mà thần ở khắp mọi nơi. Thần không làm gì cả mà Thần làm tất cả mọi việc. Cũng như Dịch không là gì cả mà Dịch là cái gì đó nên Dịch là tất cả

Tiền Nhân đã định nghĩa:” Dịch, biến dịch dã. Biến dịch, bất dịch dã (Dịch nghĩa là biến dịch. Cái lẽ Biến Dịch thì bất dịch)= tất cả đều đổi thay, trừ LÝ ĐỔI THAY ( Dịch Lý) thì không bao giờ thay đổi.

Tiền Nhân còn bảo hãy tìm LÝ DỊCH trong mối quan hệ tương tác âm dương.

Bài 8: Lý

Lý là lý lẽ của Trí Tri, Ý (định ý nghĩa của Việt Nam Dịch Lý Hội).   Vậy Trí Tri, Ý có bà con với Lý.   Cho nên chỉ có một ngõ duy nhất để về được Lý, …

Read More »

Bài 7: Nguyên Lý Của Mọi Nguyên Lý

  Nguyên Lý của mọi Nguyên Lý tức là Hóa Thành của mọi Hóa Thành (Lý Thành). Đó là: Phép lạ của mọi Phép lạ (phép này rất khó, bất đắc dĩ mới sử dụng). Đó là: Phép tắc của …

Read More »

Bài 6: Thời Đàm

  Lý do có kỷ nguyên mới: Việt Nam khai mở kỷ nguyên mới tại miền nam Việt Nam   Chất vấn: động cơ nào thúc đẩy, hay là tự riêng ý cá nhân? Phúc đáp: định nghĩa Kỷ là …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 5)

Hỏi: ở những ví dụ về Đạo Cực cụ thể (a, b, c trong đoạn 11) thuộc về chuỗi Lý Hóa Thành, thuộc về đường đi dĩ nhiên, tạm ví như là những mấu chốt nối kết theo đường diễn …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 4)

Hỏi: xin cho ví dụ về Đạo Cực cụ thể   Đáp: Đạo Cực cụ thể tức là đường đi dĩ nhiên   Ví dụ: đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa (Đạo Cực cụ thể) cho phần đơn giản …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 3)

Hỏi: đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa có tuần tự trật tự không? Có Đệ Nhiên Sinh thành một chuỗi Lý Hóa Thành không?   Đáp: Luật Tuần Tự, Trật Tự của Tạo Hóa hóa thành ra đường đi …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 2)

Hỏi: Cực để làm gì? Mà bất chấp, độc lập với Thiện Ác, thưởng phạt? Đáp: Cực Không để Có, Cực Vô để Hữu, Cực Siêu để Hiển, Cực Có để Không Bộ Mặt mới, Cực Hữu để Vô Bộ …

Read More »

Lý Dịch – Dịch Lý Hóa Hay Chuỗi Lý Hóa Thành Đệ Nhiên Sinh (Phần 1)

Hỏi: Lý Dịch Dịch Lý Hóa là sao? Là gì? Là thế nào? Đáp: Lý Dịch là cái lý lẽ biến hóa tiên quyết, tiên khởi của mọi cái tiên khởi. Có biến hóa Tiên khởi, nhiên hậu mới có …

Read More »

Giao Lưu Họp Mặt-Dịch Lý Việt Nam

hoc-dich-ly-bao-tin

Read More »

Bài 1: Giới Thiệu Âm Dương Lý Số-Dương Âm Số Lý

am-duong-ly-so

ĐÔI LỜI THẦN TRIẾT Tài liệu này ta ghi hơi vội nên có hơi rắc rối, tức có hơi khó hiểu đối với người chưa học Dịch Lý, hoặc mới học một chút ít về Dịch Lý Việt Nam. Nay, …

Read More »