Khai Giảng Khoá Học Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh (Cấp Tốc) (Lớp Cơ Bản) (14/4/2019)

LỚP PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG PHI TINH CƠ BẢN

(Cấp Tốc)

Khai giảng vào lúc 08:00 sáng ngày 19/04/2021 

Địa Điểm: 480/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.\

Dự kiến học từ 19/04/2021 – 23/04/2021, mỗi ngày học từ 08:00-15:00.

Các bạn học viên cũ được dự thính nhưng phải đăng ký trước vì không gian lớp học có hạn.

Liên Hệ: 098 2565 867  – Thầy NGUYỄN CHÂU NGỌC.

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Khai Giảng Lớp Dịch Lý Báo Tin (28/8/2022)

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP DỰ ĐOÁN HỌC (Dịch Lý Báo Tin) Cổ nhân có …