Khóa Học Nhân Tướng Học Ứng Dụng Trong Đời Sống Và Kinh Doanh (Khai Giảng Ngày 2/10/2016)

khoa-hoc-nhan-tuong-hoc

Chương Trình Giảng Dạy Nhân Tướng Học

PHẦN 1: Những Nét Tướng Cách Căn Bản Của Người

1. Lời Ngỏ

2. Khảo Luận Về Thuật Diện Tướng (Nhân Tướng Học)

3. Sự Liên Quan Não Bộ Với Tính Cách Con Người

4. Tam Đình

5. Tứ Đậu 

6. Ngũ Nhạc

7. Ngũ Quan

8. Lục Phủ

9. Thập Nhị Cung Mệnh

10. Thập Tam Bộ Vị

11. Các Đặc Thái Của Trán

12. Các Đặc Thái Của Lông Mày

13. Các Đặc Thái Của Mắt

14. Các Đặc Thái Của Tai

15.Các Đặc Thái Của Mũi

16. Các Đặc Thái Của Lưỡng Quyền

17. Các Đặc Thái Của Miệng Môi Và Khu Vực Hạ Đình

18. Các Đặc Thái Của Pháp Lệnh

19. Các Đặc Thái Của Nhân Trung

20. Các Đặc Thái Địa Các

21. Lưu Niên Vận Hạn

22. Tỷ Lệ Vàng

PHẦN 2: Áp Dụng Dịch Lý Báo Tin Vào Thuật Diện Tướng

I. Đoán Tướng Cách Thông Qua Quẻ Dịch

II. Dụng Nhân

III. Phần Phụ Lục

1. Tướng Mạo Đàn Ông

2. Tướng Mạo Đàn Bà

3. Tướng Nốt Ruồi

4. Bí Ẩn Trong Lòng Bàn Tay

5. Tướng Mạo Qua Thơ Ca

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thư Mời Tham Dự – Mừng Ngày Truyền Thống Dịch Học Đường Tâm Thanh – 2022