Tag Archives: Dịch Học

Bài 2: Đại Cương-Dịch Lý Học (P2)

dai-cuong-dich-ly-hoc-dai-cuong

Lý Dịch Bàn Từ Cõi Vô Đến Hữu Vạn vật lúc nào cũng thay đổi, biến hóa và bất cứ thay đổi nào cũng có một nguyên nhân. Nếu nguyên nhân ấy còn do một nguyên nhân khác sinh ra, thì phải ngược dòng nguyên nhân đi lên mãi…

Read More »

Bài 2: Đại Cương-Dịch Lý Học (P1)

dai-cuong-dich-ly-hoc-dai-cuong

ĐẠI CƯƠNG 1. Định nghĩa: Dịch Lý Học là gì? Dịch: thay đổi, luân chuyển, biến hóa Lý: lý lẽ, cái lẽ sẵn có, cái lẽ đương nhiên Học: bắt chước, nghiên cứu Dịch Lý Học là một khoa học, …

Read More »