Home / Giảng Dạy / LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN

LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN

Đăng kí học: Liên hệ Đắc Thanh, điện thoại: 0982 443 226 (hoặc Zalo – Viber – Facebook)

Mục tiêu yêu cầu của lớp học:

  • Lớp Bồi dưỡng Giảng viên và các anh em có chí hướng phát triển thành Giảng viên.
  • Đào tạo kỹ năng tư duy khoa học thực dụng, ngắn gọn, súc tích, công nghệ ứng dụng thiết thực, thực hành là chính.
  • Bài trừ mê tín, dị đoan. Không đưa vào giáo trình tư tưởng mê tín dị đoan, không giải thích, minh chứng bằng việc thần thánh hóa, mê tín hóa. Mọi minh chứng, giải thích phải dựa vào cơ sở Dịch lý Việt Nam và kiến thức khoa học.

 

 

Tác Giả Đắc Thanh

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Tổ Chức Hội Thảo Khoa Học-Dịch Học Đường Tâm Thanh

Thông Báo Tổ Chức Hội Thảo Khoa Học-Dịch Học Đường Tâm Thanh Thời gian: Vào …