Bài 8: Đại Khái Về Động Tĩnh Công Thức

GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC

Tất cả mọi công thức đều qui về Tạo Hóa, tức là khi thiên cơ máy động, thiên lý máy động là thuộc về siêu tần số lý máy động. Vậy làm sao các bạn có thể nhận biết được thế nào là thiên cơ máy động vì nó là hữu thường mà lại cũng là vô thường?

Thiên cơ là sự kín nhiệm, nhưng có rất nhiều người muốn biết sự kín nhiệm (sẽ nói tỉ mỉ ở độ cao) khi thuận tiện.

Còn ở tập này thì tôi có cách này xin giúp quí bạn để dễ nhìn biết hoặc áp dụng thiên cơ, thời cơ, nhân cơ.

Thường ngày, người tỏ vẻ cao học hay đàm luận, lòe nhau vấn đề thiên cơ, thời cơ và nhân cơ. Ở đây tôi chỉ xin nhắc lại bạn:

– Thiên cơ: Là tất cả các cái gì có lý Động Tĩnh từ gần gũi đến xa xôi, từ mỗi thân tâm đến
cõi vô biên.
– Nhân cơ: Là tất cả các sự Động Tĩnh đó có khi làm cho bạn cảm xúc. Đó là nhân cơ.
– Thời cơ: Trong thời đại, thế hệ, vận hội, ngươn, năm tháng, ngày giờ, phút, giây, lúc nào
ấy là thời cơ.

Tôi nói gọn như vậy, bất cứ việc gì bạn muốn thi hành đắc cách đều phải có đủ tam yếu tố.

Bài 9: Nhân Cơ

Trích Dịch Lý Học Đại Cương (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Thông Báo Ghi Danh Lớp Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh ( Ngày 7/3/2021) (Căn Bản)

Số mệnh = Thiên mệnh + Địa mệnh + Nhân mệnh. Mỗi con người được …

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay