Bài 7: Thiên Quan Thế Giới Hệ Đồ-Việt Dịch Chánh Tông

 Thiên Quan Thế Giới Hệ Đồ

Thiên quan thế giới hệ là khắp hoàn cầu đều sống trong vòng nhật nguyệt tinh thần hoặc muốn lấy ngày làm đêm, đêm làm ngày cũng đều là ảnh hưởng không khác được, vẫn phải đứng trong vũ trụ Dịch, trong luật của Tạo Hóa. Bạn có thể áp dụng Động Tĩnh Công Thức Toán Pháp nhưng phải biết nhìn. Sau thời kỳ nhuần nhã thì chỉ ở trong lòng bàn tay chớ chẳng có gì là khó khăn cả.

thien-quan-the-gioi-he-do

Cách Nhìn Bản Đồ

Thí dụ hôm nay ở Việt-Nam giờ Tý, dịch tượng là Địa Thiên Thái, vòng vuông ở trong, nhưng trên 1 xứ khác đã đến giờ Ngọ, và rồi cùng trong ngày đó ở Việt-Nam khi mặt trời đến giờ Ngọ thì Việt Nam có dịch tượng là Địa Sơn Khiêm thì cái xứ có giờ Ngọ khi nãy sẽ có dịch tượng là Thiên Trạch Lý ở vòng tròn ngoài (giờ Tý), còn ở sau Việt-Nam là Địa Trạch Lâm giờ Dậu, Địa Lôi Phục giờ Hợi.

Trích Việt Dịch Chánh Tông (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

y-nghia-64-tuong-kep

Bài 3: Ý Nghĩa Của 64 Quẻ Dịch-Việt Dịch Chánh Tông

Việt Dịch Chánh Tông 2. Ý Tượng Sơ Giải Của 8 Tượng Đơn 3. Ý …