Home / Dịch Lý / Việt Dịch Chánh Tông / Bài 9: Bài Tập Phán Quyết-Việt Dịch Chánh Tông

Bài 9: Bài Tập Phán Quyết-Việt Dịch Chánh Tông

Việt Dịch Chánh Tông

8. Quyết Sự Hoài Nghi, Định điều do dự

9. Bài Tập Phán Quyết

Sau đây là những Bài tập Phán Quyết tức là Ý Thức vạn loại vào Âm Dương.
BÀI TẬP PHÁN QUYẾT tức là cần phải biến ý các sự việc qua trên Dịch tượng (chánh tượng) ý tượng đối đãi rồi mới quyết đoán.

 Khôn đối Kiền Bác đối Phục
 Âm Dương Tiêu Tán Phục Sinh
 Yếu Mạnh Hấp Hối Hồi Sinh
 Mềm Cứng Lạnh Nhạt Nồng Nàn
 Ướt KhôMê LầmGiác Ngộ
 Nhuyễn To Suy Tàn Phục Hưng
 Dơ SạchBỏ Đi Trở Lại

 

  Tỷ đối Sư  Quán đối Lâm
 Từ Chối Chấp Nhận Đi (qua) Đi (Tới)
 Tư Kỷ Chúng Trợ Xem Qua Chú Trọng
 Cởi Bỏ Níu Nắm Bỏ Qua Chếu Cố
 Tắc Trách Trách Nhiệm Kinh Qua Giáng Lâm
 Phũ Phàng Vỗ Về Thanh Tra Tỉnh Trưởng
 Vị KỷVị ThaLơ ĐễnhChăm Chỉ
 Đả Đảo Ủng Hộ Đào Thải Bao Quản

 

 

  Dự đối Khiêm  Tấn đối Minh Sản
 Nhảy Múa Ủ Rũ Lai Vãng
 Nảy Mầm Héo Ú Sáng  Tối
 Tự Đại Khiêm Tốn Mọc Lặn
 Tại Vị Cáo Thoái Khỏe Mạnh Bệnh Hoạn
 Nổ Vang Bặt Tiếng Bình Thường Thương Tích
 Canh Chừng Bỏ Ngõ Cháy Tắt 
Phát HiệnẨn TàngTỏ RõLu Mờ

 

  Tỷ đối Thăng  Bĩ đối Thái
 Đậu LạiBay Đi Gián ĐoạnLiền Lạc
 Đông ĐảoLẻ Tẻ Bế TắcThông Thương
 Ở Lại Vọt Đi Đoạn TuyệtGiao Hảo
 Chiêu Mộ Giải Kết Mù Mịt Am Thông
 Trì Hoãn Vội Vã Xa lạQuen Biết
 Dửng DưngSốt SắngChê Bai Khen Thưởng
 Tại Thế Thăng HàTrắc Trở Êm Xuôi

Trích Việt Dịch Chánh Tông (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

ly-sinh-khac-trong-64-tuong-dich

Bài 5: Lý Sinh Khắc Trong 64 Tượng Dịch

Việt Dịch Chánh Tông Để giải đáp thắc mắc của đa số học viên hỏi: …