Bài 9: Bài Tập Phán Quyết-Việt Dịch Chánh Tông

Việt Dịch Chánh Tông

8. Quyết Sự Hoài Nghi, Định điều do dự

9. Bài Tập Phán Quyết

Sau đây là những Bài tập Phán Quyết tức là Ý Thức vạn loại vào Âm Dương.
BÀI TẬP PHÁN QUYẾT tức là cần phải biến ý các sự việc qua trên Dịch tượng (chánh tượng) ý tượng đối đãi rồi mới quyết đoán.

 Khôn đối Kiền  Bác đối Phục
 Âm  Dương  Tiêu Tán  Phục Sinh
 Yếu  Mạnh  Hấp Hối  Hồi Sinh
 Mềm  Cứng  Lạnh Nhạt  Nồng Nàn
 Ướt  Khô Mê Lầm Giác Ngộ
 Nhuyễn  To  Suy Tàn  Phục Hưng
 Dơ  Sạch Bỏ Đi  Trở Lại

 

  Tỷ đối Sư   Quán đối Lâm
 Từ Chối  Chấp Nhận  Đi (qua)  Đi (Tới)
 Tư Kỷ  Chúng Trợ  Xem Qua  Chú Trọng
 Cởi Bỏ  Níu Nắm  Bỏ Qua  Chếu Cố
 Tắc Trách  Trách Nhiệm  Kinh Qua  Giáng Lâm
 Phũ Phàng  Vỗ Về  Thanh Tra  Tỉnh Trưởng
 Vị Kỷ Vị Tha Lơ Đễnh Chăm Chỉ
 Đả Đảo  Ủng Hộ  Đào Thải  Bao Quản

 

 

  Dự đối Khiêm   Tấn đối Minh Sản
 Nhảy Múa  Ủ Rũ  Lai  Vãng
 Nảy Mầm  Héo Ú  Sáng   Tối
 Tự Đại  Khiêm Tốn  Mọc  Lặn
 Tại Vị  Cáo Thoái  Khỏe Mạnh  Bệnh Hoạn
 Nổ Vang  Bặt Tiếng  Bình Thường  Thương Tích
 Canh Chừng  Bỏ Ngõ  Cháy  Tắt 
Phát Hiện Ẩn Tàng Tỏ Rõ Lu Mờ

 

  Tỷ đối Thăng   Bĩ đối Thái
 Đậu Lại Bay Đi  Gián Đoạn Liền Lạc
 Đông Đảo Lẻ Tẻ  Bế Tắc Thông Thương
 Ở Lại  Vọt Đi  Đoạn Tuyệt Giao Hảo
 Chiêu Mộ  Giải Kết  Mù Mịt  Am Thông
 Trì Hoãn  Vội Vã  Xa lạ Quen Biết
 Dửng Dưng Sốt Sắng Chê Bai  Khen Thưởng
 Tại Thế  Thăng Hà Trắc Trở  Êm Xuôi

Trích Việt Dịch Chánh Tông (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

ly-sinh-khac-trong-64-tuong-dich

Bài 5: Lý Sinh Khắc Trong 64 Tượng Dịch

Việt Dịch Chánh Tông Để giải đáp thắc mắc của đa số học viên hỏi: …