Bài 16: Nói Dịch Do Đơn Quái-Dịch Lý Học Đại Cương

Ví dụ 1: Bữa nọ đang lúc đi bộ ngừng tại cổng xe lửa (tàu hỏa), vì có một đoàn tàu sắp chạy ngang qua đó. Bỗng nhiên lòng bạn muốn biết hay có người quen hỏi rằng: tiên sinh hãy nói xem chiếc xe loại nào sắp chạy ngang qua đây.

Biết rằng trên đường này có hai loại (tình lý thời đại): một chiếc thuộc về sạch sẽ và một chiếc không được sạch lắm. Thế rồi bạn tính ra dịch tượng là Thuần Đoài:
Năm Tuất              11
Tháng giêng           1
Ngày mùng            6
                             18         8 x 2
Giờ Mùi              + 8
                             26         8 x 3
Xét ý nghĩa của Dịch Tượng Thuần Đoài là Duyệt dã: Đẹp đẽ, nên đoán rằng chuyến xe sắp chạy qua thuộc loại đẹp, mà hễ đẹp là ẩn cái nghĩa sạch sẽ mới có ý nghĩa đẹp.

Ví dụ 2: Bữa nọ bạn cũng bị ngừng tại chắn tàu này, bạn tính ra dịch tượng là Hoả Phong Đỉnh, người ta cho biết hay là bạn cũng tự biết trên đường rầy này có hai loại xe: một loại thuộc về chụm lửa (chaudière), một loại thuộc về điện lực.

Dĩ nhiên bạn biết xe sắp chạy qua là loại chụm lửa…

Ví dụ 3: Bữa nọ bạn cũng bị ngừng tại cổng xe lửa, khi bạn tính ra dịch tượng Trạch Hoả
Cách thì bạn biết là nó đã đổi đầu máy hoặc đem đầu máy này về để đầu máy khác thay thế.

Ví dụ 4: Bữa nọ bạn cũng bị ngừngtại cổng xe lửa, khi tính ra dịch tượng là Hoả Sơn Lữ thì
bạn liền biết là xe chở hành khách…

Trích Dịch Lý Học Đại Cương (Tài Liệu Việt Nam Dịch Lý Hội)

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

Bài tập lý luận quẻ: TIỂU SÚC – KHUỂ – ĐẠI SÚC